Menu nagusia

    Skip Navigation Links
  • Euskara
    • Izapide
      • Erregistroen Eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusirako Erregistratzaile Komunikazioak
Comunicaciones de Registradores a la Dirección General de los Registros y del Notariado

 

Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

 

 

​Idazki-mota guztietako, eskaeretako edo komunikazioetako aurkezpena Jabetza-Erregistratzaileak, Merkataritzakoak eta Ondasun Higigarrietako Erregistroen Eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusia egin behar dezaten indarreko legeriaren arabera.