Menú principal

    Skip Navigation Links
  • Català
    • Comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents autenticats mitjançant CSV (Codi Segur de Verificació)

 

 

Comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents autenticats mitjançant CSV (Codi Segur de Verificació)

​Podeu recuperar el document electrònic amb la vostra signatura original, mitjançant el codi segur de verificació (CSV) que figura a la versió imprimible de l'esmentat document. Utilitzi l'enllaç corresponent segons el tipus de tràmit.​:

Podeu veure l'Ordre ministerial d'establiment del sistema de codis segurs de verificació en ​ Normativa.