Consulta telemàtica d'expedients de nacionalitat espanyola per residència - Tràmits - Seu Electrònica
Accés al portal del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia
Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Consulta telemática de expedientes de nacionalidad española por residencia

Datos de la solicitud
Ejemplo: R500001/2015, R-101/2012
Ejemplo: R500001/2015, R-101/2012
A rellenar solo si su expediente tiene este dato. Ejemplo: R-101/2012-1