Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dimarts, 16 Juliol 2019 16:06 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Cancel·lació d'antecedents penals

Inici de la seva sol·licitud de cancel·lació d'antecedents penals
Tramitació telemàtica completa

Se us sol·licitarà que us identifiqueu i signeu digitalment el seu contingut d'acord amb els requisits establerts per a l'accés al Registre electrònic.

El procés és equivalent al lliurament físic de la instància corresponent a l'oficina del Registre General del Ministeri. El sistema registrarà el formulari signat digitalment pel sol·licitant en un assentament del Registre electrònic.

Les sol·licituds presentades per aquest canal després seguiran el tràmit ordinari fins a la seva resolució final.

Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Tramitació telemàtica parcial

Ateses les dificultats tècniques i de control que suposa la informació penal reservada, el sol·licitant podrà consultar l'estat de tramitació de l'expedient només sota petició en la qual acrediti la seva identitat.

Els canals disponibles són:

  • A través d'escrit presentat telemàticament al Registre electrònic del Ministeri.
  • A través d'escrit postal, acompanyant còpia compulsada del document amb el qual es va efectuar la sol·licitud.
  • De manera presencial a les oficines d'atenció al ciutadà, prèvia exhibició de l'esmentat document davant del funcionari que l'atengui.

Justificant

Quedarà en poder del sol·licitant una còpia en format imprimible (PDF) de la instància presentada. Aquesta còpia inclou un número de sol·licitud i un número de registre (el "registre d'entrada") que us permet identificar el vostre escrit o la vostra sol·licitud davant del Ministeri.