Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 3 Agost 2020 22:55 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Recurs d'apel·lació d'honoraris contra les resolucions del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils

Si està accedint a aquest tràmit amb Mozilla Firefox en la seva versió 41 o posterior, li informem que aquest navegador ha deixat de suportar els components Java necessaris per a la signatura en Seu, per la qual cosa el tràmit no podrà completar-se de forma reeixida.

En cas que estigui accedint a la seu amb un navegador diferent a l'indicat pot verificar si el seu equip compleix els requisits a l'apartat "Comprova si el teu equip compleix amb els requisits per realitzar el tràmit".

Per a més informació, consulti en "Resolgui els seus dubtes".

Inici telemàtic de la seva sol·licitud o tràmit
Tramitació telemàtica parcial

Presentació

Podeu presentar telemàticament la vostra sol·licitud o iniciar el tràmit requerit a través d'aquest enllaç al Registre electrònic.

Per a això, heu de completar el formulari al qual s'accedeix des d'aquesta pàgina, annexar la informació requerida específica del tràmit, on se us indicarà el model de sol·licitud normalitzat a utilitzar, si s'escau, i la documentació addicional requerida.

Se us sol·licitarà que us identifiqueu i firmeu digitalment el seu contingut d'acord amb els requisits establerts per a l'accés al registre electrònic.

El procés és equivalent al lliurament físic de la instància corresponent a l'oficina del registre general del Ministeri. El sistema registrarà el formulari firmat digitalment pel sol·licitant en un assentament del registre electrònic.

Les sol·licituds presentades per aquest canal després seguiran el tràmit ordinari fins a la seva resolució final.

Justificant

Quedarà en poder del sol·licitant una còpia en format imprimible (PDF) de la instància presentada. Aquesta còpia inclou un número de sol·licitud i un número de registre (el "registre d'entrada") que us permet identificar el vostre escrit o la vostra sol·licitud davant del Ministeri.

Relació i descàrrega de models de sol·licitud normalitzats del Ministeri de Justícia

Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Tramitació telemàtica parcial

Modelo de Solicitud