Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dijous, 22 Agost 2019 09:23 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Avaluació de l'aptitud professional per a accés a les professions d'Advocat i de Procurador

D'acord a l'Ordre PCI/1424/2018, de 28 de desembre, per la qual es convoca la prova d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'Advocat per a l'any 2019, Base 5 “ Els aspirants designaran un lloc d'examen preferent a escollir entre el de realització del master o el del seu domicili.” Per a això, addicionalment a la sol·licitud d'inscripció haurà de realitzar-se una esmena a través del servei “Esmena de sol·licituds d'inscripció” indicant en el camp “Dades a esmenar” el text MASTER o el text DOMICILIO.

Sol•licitud d'inscripció a proves d'aptitud
Tramitació telemàtica completa

Podeu presentar telemàticament la vostra sol•licitud d'inscripció a les proves d'aptitud que tinguin obert el termini d'inscripció.

Per a això, necessiteu utilitzar un certificat electrònic que estigui expedit al vostre nom.

Esmena de sol•licituds d'inscripció
Tramitació telemàtica completa

Podeu presentar telemàticament la vostra sol•licitud d'esmena de sol•licituds d'inscripció a les proves d'aptitud que tinguin obert el termini d'esmena.

Per a això, necessiteu utilitzar un certificat electrònic que estigui expedit al vostre nom.

Consulta de resultats
Tramitació telemàtica completa

Podeu consultar el resultat que heu obtingut en les proves d'aptitud que tinguin activat aquest servei.

Verificació de certificats de qualificació de la capacitació professional
Tramitació telemàtica completa