Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 3 Agost 2020 23:20 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Fundacions: Comptes anuals i Planes d'actuació

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Designació d'experts independents i auditors de comptes de fundacions
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures o del certificat emès pel secretari del patronat, amb el vistiplau del president, amb signatures legitimades davant notari.

Mitjançant aquest tràmit, excepcionalment, l'encarregat del Registre de Fundacions de Competència Estatal podrà, a instàncies del protectorat o de qualsevol dels membres del patronat, designar un auditor de comptes per a verificar els comptes anuals d'un exercici determinat, en els casos en què el patronat, estant obligat a nomenar auditor, no ho haguera realitzat abans de la finalització de l'exercici a auditar conformement al que es disposa en l'article 31 del Reglament de fundacions de competència estatal.

Legalització de llibres de fundacions
Tramitació telemàtica completa

Instruccions de presentació telemàtica.

Conforme a l'Ordre JUS/221/2017, de 9 de març, sobre legalització en format electrònic dels llibres de fundacions de competència estatal (BOE) tots els llibres es presentaran en suport electrònic de forma telemática, per via electrònica en el Registre de Fundacions de competència estatal, a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia.
El sol·licitant ha de tenir algun vincle amb la Fundació i ha de presentar-se amb un certificat reconegut.

Descarga online de libro legalizado de la fundación
Tramitació telemàtica completa

Informació relacionada