Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 26 Abril 2019 08:45 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Constitució i Certificacions

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Expedició de certificats de fundacions
Tramitació telemàtica completa

Les certificacions d'inscripció i patronat es descarreguen al seu equip al moment mateix de realitzar la sol·licitud.

Per sol·licitar qualsevol altra certificació, vostè ha de descarregar el formulari, emplenar-ho i presentar-ho a través d'aquesta Seu Electrònica. Posteriorment la certificació li serà remesa al seu compte de correu electrònic.

Sol·licitud de certificat de denominació
Tramitació telemàtica parcial

Sol·licitud dirigida a l'encarregat del Registre per comprovar que la denominació de la fundació que es vol constituir no coincideix ni assembla amb cap altra prèviament inscrita en els Registres de fundacions.

Sol·licitud en la qual consti, la denominació amb la qual pretén inscriure's, les finalitats, activitats i el seu àmbit territorial.

La certificació negativa de denominació ha d'haver estat expedida, com a màxim, tres mesos abans de la data d'atorgament de l'escriptura.

El nom sol·licitat es reserva durant sis mesos si se sol·licita pròrroga de denominació. Si han transcorregut més de sis mesos, ha de sol·licitar-se com si es tractés de nova denominació.

Inscripció de la fundació
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seva tramitació completa, en tant no es presentin els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

S'adquireix personalitat jurídica des del moment de la inscripció registral de l'escriptura pública de la seva constitució en el Registre de Fundacions de Competència Estatal.

Per a la inscripció d'una fundació ha de presentar-se la sol·licitud d'inscripció, acompanyada dels següents documents:

  • Escriptura pública de constitució (còpia autenticada pel notari i còpia simple)
  • Justificant de liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • CIF provisional.
Inscripció de delegacions de fundacions estrangeres
Tramitació telemàtica parcial

Es tracta d'una tramitació parcial, ja que si bé es comença el tràmit a través de la seu electrònica de forma telemàtica, no es podrà dur a terme la seua tramitació completa, en tant no es presenten els originals de la còpia autoritzada i còpia simple de les corresponents escriptures.

Té per objecte la primera inscripció de les delegacions de fundacions estrangeres en territori espanyol.

Les fundacions estrangeres que pretenguen exercir les seues activitats de forma estable a Espanya, hauran de mantenir una delegació en territori espanyol i inscriure's en el Registre de fundacions competent en funció de l'àmbit territorial que desenvolupen principalment les seues activitats.

Per a la inscripció de delegació estrangera ha de presentar-se la sol·licitud d'inscripció (Sol·licitud de primera inscripció de delegació estrangera en el Registre de Fundacions (PDF. 553 KB)), acompanyada dels següents documents:

  • Còpia autèntica i còpia simple de l'escriptura pública al fet que es refereix l'article 4 del Reial decret 1337/2005, 11 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.
  • Document que estableix la delegació.
  • Acreditació documental de la titularitat que es va a ostentar sobre el domicili a Espanya de la fundació estrangera, en el qual s'estableix la delegació.
  • Certificat de nomenament i acceptació del càrrec.

S'adquireix personalitat jurídica des del moment de la inscripció registral de l'escriptura pública de la seva constitució en el Registre de Fundacions de Competència Estatal.

Informació relacionada