Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 3 Agost 2020 22:38 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Comunicacions de Registradors a la Direcció general dels Registres i del Notariat

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Certificat Semestral
Tramitació telemàtica completa

L'article 270 de la Llei Hipotecària disposa que els Registradors remetran el dia últim de cada semestre al President de l'Audiència del seu territori, una certificació duplicada en la qual faran constar, sota la seva responsabilitat, l'estat del seu Registre, amb les dades i en la forma que determini el Reglament.

L'article 472 del Reglament assenyala que d'aquesta certificació s'enviarà al mateix temps copia a la Direcció general dels Registres.

Certificat Trimestral
Tramitació telemàtica completa

L'article 18 de la Llei Hipotecària disposa que "a l'efecte de l'adequat compliment del termini d'inscripció, els registradors hauran de remetre a la Direcció general dels Registres i del Notariat en els primers vint dies dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener una estadística en format electrònic que contingui el nombre de títols presentats i data d'inscripció dels mateixos, així com el percentatge de títols inscrits fora del termini previst en aquest article".

Altres comunicacions
Tramitació telemàtica completa

Qualssevol altres comunicacions que els Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles hagin de fer a la Direcció general dels Registres /i del Notariat conforme a les Lleis o Reglaments, tals com les relatives a recursos contra la qualificació, llicències, absències, actes de cessament i presa de possessió, o qualssevol unes altres.

Presentació de tot tipus d'escrits, sol·licituds o comunicacions que els Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles hagin de fer a la Direcció general dels Registres i del Notariat conforme a la legislació vigent.

Informació relacionada