Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 10 Juliol 2020 12:18 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Postil·la electrònica

Consulta d'estat i baixada de postil·la electrònica
Tramitació telemàtica parcial

Podeu baixar-vos la postil·la electrònica a través d'aquesta pàgina. Se us sol·licitarà que us identifiqueu amb el nom d'usuari (que coincideix amb el DNI del sol·licitant) i contrasenya proporcionats per l'autoritat davant de la qual vau sol·licitar la postil·la en el document de «Justificant de sol·licitud de postil·la».

El termini per baixar-se la postil·la electrònica será d'1 any dies naturals a comptar des de la data de notificació de la disponibilitat de baixada de la postil·la.

Transcorregut aquest període la postil·la electrònica deixarà d'estar disponible per a la seva baixada per part del sol·licitant, i el ciutadà haurà de sol·licitar una nova postil·la.

Per a ajuda sobre com fer aquest tràmit podeu consultar aquí (PDF. 336 KB).

Consulta del Registre electrònic de postil·les
Tramitació telemàtica parcial

Comprovació de l'autenticitat i integritat de les postil·les mitjançant CSV (Codi Segur de Verificació)

Qualsevol interessat i els tercers a què vagi destinat el document postil·lat, podran comprovar la validesa d'una postil·la a través d'aquesta pàgina. Per accedir a aquesta consulta se us sol·licitaran els següents elements que figuren sobre el document de postil·la: el codi segur de verificació (CSV), el número de postil·la i la data d'emissió.

Si la recerca té èxit, s'habilitarà la possibilitat de visualitzar una imatge PDF de la postil·la que serà idèntica a l'emesa per l'autoritat competent, llevat que no estarà signada electrònicament ni contindrà el document públic postil·lat com un annex. Aquesta imatge permetrà una comparació visual amb la postil·la presentada.

Aquest registre de postil·les conté informació sobre totes les postil·les emeses a Espanya llevat de les emeses pels notaris.

Per a ajuda sobre com fer aquest tràmit podeu consultar aquí (PDF. 430 KB).

Només per a postil·les en suport electrònic (Valideu la Signatura de la Postil·la)
Tramitació telemàtica parcial

Aquí podreu fer la verificació de la signatura digital sobre la postil·la electrònica. Per accedir a aquest servei, serà necessari proporcionar els següents elements que figuren sobre el document de postil·la: el codi segur de verificació (CSV), el número de postil·la i la data d'emissió.

Per comprovar la validesa de la signatura digital sobre la postil·la electrònica, serà necessari pujar el document electrònic de postil·la perquè el sistema pugui validar la signatura electrònica sobre aquest. Si la postil·la és vàlida, el sistema us mostrarà una finestra de validació en la qual podreu veure algunes dades del certificat utilitzat per signar la postil·la electrònica i un símbol de validació que indiqui que tot és correcte.

Per a ajuda sobre com fer aquest tràmit podeu consultar aquí (PDF. 410 KB).

Verificació de la integritat del document postil·lat
Tramitació telemàtica parcial

Aquí podreu fer la verificació de la signatura digital sobre la postil·la electrònica. Per accedir a aquest servei, serà necessari proporcionar els següents elements que figuren sobre el document de postil·la: el codi segur de verificació (CSV), el número de postil·la i la data d'emissió.

Els tercers a què vagi destinat el document públic postil·lat podran comprovar la integritat d'aquest document a través d'aquest tràmit. Aquest tràmit permet garantir que un document electrònic és exactament el mateix sobre el qual es va emetre la postil·la electrònica.

En el cas dels documents emesos originalment en suport paper digitalitzats per les autoritats competents, per comprovar la integritat dels esmentats documents serà necessari aportar al sistema la mateixa còpia electrònica proporcionada per l'autoritat competent.

Per a ajuda sobre com fer aquest tràmit podeu consultar aquí (PDF. 342 KB).

Textos disponibles en altres idiomes:

Bandera de França   Informació relativa al tràmit de postil·la en francès (PDF. 2,18 MB)

Bandera de Rússia   Informació relativa al tràmit de postil·la en rus (PDF. 2,27 MB)

Informació relacionada