Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dijous, 13 Desembre 2018 18:31 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos autenticados mediante CSV (Código Seguro de Verificación)

Podeu recuperar el document electrònic amb la vostra signatura original, mitjançant el codi segur de verificació (CSV) que figura a la versió imprimible de l'esmentat document.

Pot realitzar aquesta acció en els següents tràmits:

Podeu veure l'Ordre ministerial d'establiment del sistema de codis segurs de verificació en Normativa.