Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dissabte, 31 Octubre 2020 16:22 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Registre electrònic del Ministeri de Justícia

El Registre electrònic del Ministeri de Justícia permet la presentació des de la Seu electrònica de sol·licituds normalitzades i escrits vinculats a determinats procediments o tràmits.

En aquesta pàgina trobareu la llista actualitzada dels tràmits admissibles a través d'aquest Registre electrònic.

Procediments i tràmits administratius admissibles a través del Registre electrònic:

A les pàgines corresponents a cada procediment o tràmit s'inclou informació addicional orientativa, consistent en la descripció del procediment en si, la normativa que el regula o les característiques d'administració electrònica pròpies del mateix.

Requisits

Per poder presentar les sol·licituds contemplades en el Registre electrònic haureu d'acreditar la vostra identitat i signar electrònicament els escrits presentats.

Per a això pot consultar els  Sistemes de signatura electrònica admesos.

Validació i seguiment

Des de la pàgina - Estat de la meva sol·licitud - els interessats poden comprovar les operacions que van realitzar amb el servei de Registre electrònic a partir del seu NIF i del número de registre o el número de sol·licitud que figura al document justificant emès pel Registre electrònic. Si la informació subministrada per l'interessat coincideix amb les dades registrals, es presentarà en pantalla una còpia del document justificant esmentat anteriorment i la informació de l'estat actual de la seva sol·licitud.

Còmput de terminis

El Registre electrònic és accessible durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any. No obstant això, cal tenir en compte que, a l'efecte de còmput de termini, seran considerats dies inhàbils els dies declarats com a tals en el calendari anual de dies inhàbils. La recepció en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent i es considerarà com a data i hora d'entrada les zero hores i un segon del mateix.

Normativa

Ordre JUS/3000/2009, de 29 d'octubre, per la qual es crea i regula el Registre electrònic del Ministeri de Justícia

Informació relacionada