Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 3 Agost 2020 22:43 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Guia de Navegació

Què és la Seu electrònica del Ministeri de Justícia?

Aquest és el portal del Ministeri de Justícia dissenyat per allotjar l'accés a aquells serveis de centres directius que requereixen identificació o autenticació per part de la ciutadania o de l'Administració.

De cap a cap del portal ens trobem amb dues parts comunes, la capçalera i el peu de pàgina. Vegem a continuació què conté cadascuna d'elles:

Capçalera

Imagen de la cabecera de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia

S'hi distingeixen quatre parts:

Logotip de la seu electrònica.

A la part superior hi veiem el logotip específic d'aquest portal. Si el premem, independentment de la part en què ens trobem, accedirem a la pàgina inicial de la seu electrònica.

Logo de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia

Logotip del Ministeri de Justícia.

A la dreta del logotip anterior hi tenim el del Ministeri de Justícia. Si el premem accedirem al portal del Ministeri de Justícia.

Logo del Ministerio de Justicia

Idiomes.

El portal inclou versions en les llengües cooficials (accés a versions limitades en català, èuscar i gallec) i en anglès. Si el contingut no està disponible en l'idioma escollit, es mostrarà en castellà.

Imatge de la barra d'idiomes (català seleccionat)

El menú que permet seleccionar l'idioma es troba a la capçalera, al marge superior dret, on apareix destacat l'idioma en què s'està visualitzant la pàgina.

Data i hora oficial.

Data i hora oficial del portal de la seu electrònica del Ministeri de Justícia, que coincideix amb l'hora oficial d'Espanya.

Imagen de la fecha y oficiales.

Menú

A la part superior hi ha sempre disponible un menú amb les principals àrees en què es divideix el portal:

Imatge de les pestanyes de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Quan estem visualitzant un contingut d'alguna d'aquestes àrees, el menú corresponent s'il•lumina i apareix en color per poder-lo distingir.

Peu de pàgina

A la part inferior hi trobem diversos enllaços que ens permeten accedir a informació addicional sobre el portal de l'oficina electrònica del Ministeri de Justícia:

Imatge del peu de pàgina de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia