Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 21 Setembre 2020 14:05 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Avís legal

Titularitat i règim de responsabilitat de la Seu electrònica del Ministeri de Justícia.

L’article 3.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, determina que l’ordre de creació de la seu ha d’identificar-ne el titular, així com també l’òrgan o els òrgans que s’encarreguen de la gestió i dels serveis que es posen a disposició dels ciutadans.

En compliment d’aquest precepte, l’article 4 a) de l’ordre JUS/458/2010, de 25 de febrer, per la qual es crea la seu electrònica del Ministeri de Justícia, estableix que la titularitat de la seu electrònica del Ministeri de Justícia (https://sede.mjusticia.gob.es) correspon a la Subsecretaria del Departament.

Pel que fa al règim de responsabilitat de la seu, aquest article diu el següent:

  1. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Divisió de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
  2. Seran responsables de la gestió, dels continguts i dels serveis que es posen a disposició de la ciutadania a la seu electrònica els titulars dels centres directius del Departament i, si s'escau, dels organismes que s'incorporen a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que tinga atribuïdes per la legislació vigent cadascun dels titulars.
  3. La gestió dels continguts comuns de la seu i la coordinació amb els centres directius del Departament i els organismes incorporats, si s'escau, a la seu correspondrà a la Subsecretaria del Departament.

D’acord amb allò que disposa l’article 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, “l’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es puga accedir a través d’aquesta”.

L’article 7.1 del Reial Decret pel qual es desenvolupa parcialment aquesta llei afegeix que “el titular de la seu electrònica que continga un enllaç o vincle a una altra, la responsabilitat de la qual corresponga a un òrgan o Administració pública diferent no és responsable de la integritat, veracitat ni actualització d’aquesta última. La seu ha d’establir els mitjans necessaris perquè el ciutadà sàpiga si la informació o el servei al qual accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d’accés que no té el caràcter de seu o a un tercer”.

En aquest sentit, a la seu electrònica s’indica, a través de missatges sobre els enllaços, si, quan s’hi accedeix, s’ix de la seu o bé s'hi roman.

Condicions generals d'ús de la seu electrònica del Ministeri de Justícia

El Ministeri de Justícia us informa que l'accés i l'ús de la Seu Electrònica (https://sede.mjusticia.gob.es) i de tots els subdominis i directoris que inclou (d'ara endavant, conjuntament denominats 'Seu Electrònica'), així com els serveis o continguts que puguen obtenir-s’hi, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a alguns dels dits serveis o continguts puga requerir l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la vostra conformitat, us preguem que no feu ús de la seu electrònica, ja que qualsevol ús que en feu, o dels serveis i continguts que s'hi inclouen, implicarà l'acceptació dels termes legals aplegats en aquest text.

El Ministeri de Justícia es reserva el dret a realitzar canvis en la Seu sense previ avís, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la seu o el seu disseny.

Els continguts i serveis que ofereix la seu s'actualitzaran periòdicament. Atès que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts de la seu.

Les condicions i els termes que s'estableixen en el present avís poden variar, per la qual cosa us convidem a revisar-los quan torneu a visitar la Seu.

Frames

El Ministeri de Justícia prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Tant el disseny d'aquesta seu i els seus codis font com els logotips, les marques i qualssevol altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Justícia i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga,està totalment prohibida, tret que hi haja una autorització expressa del Ministeri de Justícia.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'usuari o usuària, es limita a la descàrrega del dit contingut i el seu ús privat, sempre que els citats continguts romanguen íntegres i se'n cite la font (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic).

Consulteu la informació reutilitzable que el Ministeri de Justícia posa a la vostra disposició i les condicions de reutilització a la secció de dades obertes d'aquesta Seu Electrònica.

Privacitat i protecció de dades

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Ministeri de Justícia es compromet a complir el seu deure de secret respecte de les dades de caràcter personal i el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, el Ministeri adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat gestionar, prestar, ampliar i millorar els serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari o usuària i fer un seguiment de les preguntes plantejades per les persones usuàries.

L'usuari o usuària podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de la manera que es determine reglamentàriament per als diferents procediments administratius. Podeu sol·licitar la informació corresponent a través de l'Oficina Central d'Atenció a la Ciutadania i Registre del Ministeri.

El Ministeri de Justícia manté els nivells de protecció de les vostres dades personals d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que la persona usuària facilite al Ministeri de Justícia, sense que això vulga dir que les mesures de seguretat a Internet no siguen inexpugnables.

El Ministeri de Justícia es reserva la facultat de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri de Justícia anunciarà els canvis, indicant clarament, i amb la deguda antelació, les modificacions efectuades i sol·licitant, en cas que siga necessari, l'acceptació de dits canvis.

Aquesta política de privacitat s'aplica a les pàgines de la seu. No es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni en els enllaços des d'aquest lloc amb altres webs. Segons disposa l'article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou un enllaç amb la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de Cookies

Aquest Portal utilitza cookies, arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per a reconèixer a l'usuari i millorar el servei oferit.

Tipus de cookies

Segons qui siga l'entitat que gestione el domini des d'on s'envien les cookies i tracte les dades que s'obtinguen es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d'anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Per a més informació referent a açò pot consultar la Guia sobre l'ús de les cookies de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Cookies utilitzades en la web

A continuació s'identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seua tipologia i funció:

La pàgina web del Ministeri utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació en les pàgines web. En el seu navegador podrà observar cookies d'aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d'anàlisi. Si ho desitja, pot trobar més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google.

A través de l'analítica web s'obté informació relativa al nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seua durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seua adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d'aquest portal.

Per a garantir l'anonimat, Google convertirà la seua informació en anònima truncant l'adreça IP abans d'emmagatzemar-la, de manera que Google Analytics no s'usa per a localitzar o recaptar informació personal identificable dels visitants del lloc. Google solament podrà enviar la informació recaptada per Google Analytics a tercers quant estiga legalment obligat a açò. Conformement a les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà la seua adreça IP a cap altra dada conservada per Google.

Si vostè vol pot denegar el permís per al tractament estadístic de les dades o la informació amb Google Analytics. Aquesta acció estableix que no s'envie la informació relativa a la visita del lloc a Google Analytics. Haurà d'executar aquesta acció cada vegada que canvie de navegador o la seua configuració. Recorde que si esborra les cookies haurà de tornar a executar aquesta acció per a tornar a denegar el permís, ja que l'indicador de denegació es guarda en una cookie.

Una altra de les cookies que es descarreguen és un cookie de tipus tècnic denominada JSESSIONID. Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del que és possible vincular dades necessàries per a possibilitar la navegació en curs.

Finalment, es descarrega una cookie denominada analytics, pròpia, de tipus tècnic i de sessió. Gestiona el consentiment de l'usuari per a l'ús de les cookies en la pàgina web, amb l'objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se'ls mostre informació en la part superior de la pàgina sobre aquest tema.

Acceptació de la Política de cookies

Navegant pel portal del Ministeri s'assumeix que vostè accepta l'ús de cookies. No obstant açò, mostra informació sobre la seua Política de cookies en la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè siga conscient.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Ministeri de Justícia o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l'operativa és diferent, la funció de 'Ajuda" li mostrarà com fer-ho.

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies en el seu navegador a través d'eines com les següents:

Política de certificats electrònics. Requisit

Per poder accedir als tràmits del Ministeri de Justícia a través de certificat electrònic haureu d'acreditar la vostra identitat i signar electrònicament els escrits presentats.

Per aquest efecte, s'acceptaran els certificats digitals admesos per la plataforma @firma, és a dir, els emesos pels prestadors de serveis reconeguts que podeu consultar al web del Consell Superior d'Administració Electrònica del Ministeri de la Presidència.

Ús de llengües cooficials a la Seu Electrònica

La disposició addicional sisena de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en el seu apartat primer determina que es garantirà l'ús de les llengües oficials de l'Estat en les relacions per mitjans electrònics dels ciutadans amb les administracions públiques, en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en la normativa que en cada cas resulti d'aplicació.

A aquest efecte, les seus electròniques el titular de les quals tingui competència sobre territoris amb règim de cooficialitat lingüística possibilitaran l'accés als seus continguts i serveis en les llengües corresponents.

Els sistemes i les aplicacions utilitzats en la gestió electrònica dels procediments s'adaptaran, quant a l'ús de llengües cooficials, a allò convingut en l'article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

La utilització de les llengües cooficials en qualsevol lloc d'aquesta seu no prejutja la seva admissibilitat en tots els procediments que aquesta integra, cosa que es resoldrà en cada cas mitjançant l'aplicació de la normativa procedimental esmentada anteriorment.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta seu, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la seu o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, el Ministeri de Justícia i l'usuari o usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de la persona usuària, sempre que es trobe en territori espanyol.

Ha sigut denegat el permís per al tractament estadístic de les dades o la informació amb Google Analytics