Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 13:55 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Trámites

Todos os trámites
¿Como vai o meu?
Acceso a información do estado de solicitudes en curso
Apostila electrónica
Consulta de estado e Descarga de Apostila electrónica
Consulta do Rexistro electrónico de Apostilas
Só para Apostilas en soporte electrónico (Validar Sinatura Apostila)
Verificación da integridade do documento apostilado
Cancelación de antecedentes penais
Solicitude de cancelación de antecedentes penais
Consulta do estado da súa solicitude
Carga de datos por parte de entidades externas
Información sobre la carga de datos por parte de entidades externas
Certificado/Certificación de Matrimonio
Su Registro Civil
Solicitude de certificación electrónica de Matrimonio (para un mesmo) CANDO EMITIDO
Verificación de certificacións electrónicas de Matrimonio
Solicitude de certificado de matrimonio
Certificado/Certificación de Nacemento
Su Registro Civil
Solicitude de certificación electrónica de Nacemento (para un mesmo) CANDO EMITIDO
Verificación de certificacións electrónicas de Nacemento
Solicitude de certificado de nacemento
Certificado de Actos de Última Vontade
Solicitude de certificado electrónico de actos de última vontade
Consulta do estado da súa solicitude e descarga do certificado
Verificación do certificado
Descarga do formulario 790
Consulta de pagamento de taxas a través da AEAT
Certificado de Antecedentes Penais
Solicitude de certificado electrónico de Antecedentes Penais
Consulta do estado da súa solicitude e descarga do certificado electrónico de Antecedentes Penais
Verificación do Certificado electrónico de Antecedentes Penais
Descarga do formulario 790
Consulta de pagamento de taxas a través da AEAT
Certificado de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento
Solicitude de certificado electrónico de contratos de seguro de cobertura de falecemento
Consulta do estado da súa solicitude e descarga do certificado
Verificación do certificado
Descarga do formulario 790
Consulta de pagamento de taxas a través da AEAT
Certificado de Defunción
Solicitude de certificado de defunción
Certificado de Delitos de Natureza Sexual
Solicitude de Certificado de Delitos de Natureza Sexual
Consulta do estado da súa solicitude e descarga do certificado
Verificación e descarga de certificados de delitos de natureza sexual e de antecedentes penais emitidos en portelo
Cita Previa do Rexistro Civil
Solicitude de cita previa
Comprobación de Códigos Seguros de Verificación do Ministerio de Xustiza
Comprobación de Códigos Seguros de Verificación do Ministerio de Xustiza
Comunicacións de Rexistradores á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado
Certificado Semestral
Certificado Trimestral
Outras comunicacións
Declaración de reparación y reconocimiento personal
Inicio telemático de su solicitud o trámite
Avaliación da aptitude profesional para acceso ás profesións de Avogado/a e de Procurador/a
Solicitude de inscrición en probas de aptitude
Consulta de resultados
Verificación de certificados e títulos da capacitación profesional
Formulario de acceso ao Arquivo da Comisión Xeral de Codificación
Solicitude de consulta
Consulta do estado da súa solicitude
Formulario de acceso aos documentos do Arquivo Xeral do Ministerio de Xustiza
Solicitude de consulta
Solicitude de reprodución
Consulta do estado da súa solicitude
Fundacións: Constitución, Fusión, Extinción e Certificacións
Expedición de certificados de fundacións
Solicitude de certificado de denominación
Inscrición da fundación
Inscrición de delegacións de fundacións estranxeiras
Inscrición da fusión da fundación
Inscrición do acordo de extinción, liquidación e cancelación rexistral da fundación
Fundacións: Contas anuais e Plans de actuación
Designación expertos independentes e auditores de contas de fundacións
Legalización de libros de fundacións
Descarga online de libro legalizado de la fundación
Fundacions: Òrgans de Govern i Representació
Modificacións estatutarias da fundación
Inscrición de cambios no padroado da fundación
Inscrición de cambios noutros órganos da fundación
Inscrición de delegacións e apoderamentos de fundacións
Inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación
Inscripción de mediador, persona física (sección primera del Registro)
Inscripción de mediador concursal, persona física (sección segunda del Registro)
Inscripción de institución de mediación (sección tercera del Registro)
Inscripción de mediador concursal, persona jurídica (sección segunda del Registro)
Modelo de Solicitud de Indulto
Solicitud de Indulto
Nacionalidade española por residencia
Solicitude de nacionalidade española por residencia
Descarga do formulario 790
Consulta telemática de expedientes de nacionalidade española por residencia
Verificación de expedientes de nacionalidade española por residencia
Nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Solicitude de nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Consulta de nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Verificación de nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Pago das costas de sentenzas condenatorias ao Ministerio de Xustiza
Solicitude de Pago das costas de sentenzas condenatorias ao Ministerio de Xustiza
Procesos selectivos dos corpos ao servizo da Administración de xustiza
Seguimento de procesos selectivos de corpos da Administración de Xustiza
Seguimento de procesos selectivos de corpos da Administración de Xustiza
Verificación dos certificados electrónicos de notas
Queixa de particulares por denegación de copia polo notario
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso contra a procedencia ou improcedencia do nomeamento de auditores e expertos independentes
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso contra as minutas de honorarios dos rexistradores mercantís e de bens mobles
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso contra resolucións e decisións dos encargados dos rexistros civís
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso de Alzada
Inicio telemático da súa solicitude ou trámite
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso de Alzada Comisión de Víctimas
Inicio telemático da súa solicitude ou trámite
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso de alzada contra os acordos das xuntas directivas dos colexios notariais
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso de apelación de honorarios contra as resolucións do Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso de revisión contra as minutas de honorarios de rexistradores da propiedade, mercantís e de bens mobles
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso extraordinario de Revisión
Inicio telemático da súa solicitude ou trámite
Consulta do estado da súa solicitude
Recurso potestativo de Reposición
Inicio telemático da súa solicitude ou trámite
Consulta do estado da súa solicitude
Recursos gobernativos contra a cualificación negativa dos rexistradores da propiedade, mercantís e de bens mobles
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Rexistro de entidades relixiosas
Solicitude de certificados de inscrición e representación legal
Verificación de certificado de inscrición e representación legal
Envío de solicitudes de inscrición
Envío de solicitudes de modificación de datos rexistrais
Envío de solicitudes de cancelación de inscricións
Envío de solicitudes de certificado
Declaración de funcionamento (representantes legais)
Rexistro de Ministros De Culto
Autorización de tratamento de datos (ministros de culto)
Solicitude de alta de ministros de culto (representantes legais)
Solicitude de baixa de ministros de culto (representantes legais)
Obter certificado de ministro de culto (ministro de culto)
Verificación de certificado de ministro de culto
Seguimento de Expedientes do Rexistro Civil Central
Seguimento de Expedientes do Rexistro Civil Central
Solicitude de nacionalidade española a voluntarios de Brigadas Internacionais
Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Consulta do estado da súa solicitude
Solicitud de realización de pericias a solicitud de particulares en reclamaciones por hechos relativos a accidentes de circulación
Realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del ámbito del Ministerio de Justicia (IMLCF Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla)
Solicitudes e escritos
Presentación no Rexistro Electrónico do Ministerio de Xustiza
Consulta do estado da súa solicitude
Queixas e Suxestións
Presentación da súa suxestión ou queixa
Consulta do estado da súa suxestión ou queixa
Títulos Nobiliarios y Grandezas
Solicitud de Título Nobiliario
 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite