Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Martes, 26 Maio 2020 09:49 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Cancelación de antecedentes penais

Solicitude de cancelación de antecedentes penais
Tramitación telemática completa

Pode solicitar a súa Cancelación de Antecedentes Penais por vía electrónica completando o formulario ao que se accede desde esta páxina.

Se por algunha causa non fose posible a expedición do seu certificado por vía electrónica esta circunstancia poríase no seu coñecemento.

Consulta do estado da súa solicitude
Tramitación telemática parcial

Dadas as dificultades técnicas e de control que supón a información penal reservada, o solicitante poderá consultar o estado de tramitación do expediente só baixo petición na que acredite a súa identidade.

As canles dispoñibles son:

  • A través de escrito presentado telematicamente no Rexistro Electrónico do Ministerio.
  • A través de escrito postal, acompañando copia compulsada do documento co que efectuou a solicitude.
  • De forma presencial nas oficinas de atención ao cidadán, logo de mostrar o devandito documento ao funcionario que o atenda.

Xustificante

Quedará en poder do solicitante unha copia en formato imprimible (PDF) da instancia presentada. Esta copia inclúe un número de solicitude e un número de rexistro (o “rexistro de entrada”), que lle permite identificar o seu escrito ou solicitude ante o Ministerio.