Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Xoves, 2 Xullo 2020 08:32 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Resolva as súas dúbidas

¿Que sistemas operativos podo utilizar para este trámite?

Debido á gran cantidade de sistemas operativos que existen na actualidade e a velocidade á que evolucionan, a vía máis óptima para comprobar os requisitos de sistema operativo é mediante a ligazón "Comproba se o teu equipo cumpre cos requisitos mínimos para realizar o trámite" asociado a cada trámite.

¿Que navegadores podo utilizar para este trámite?

Debido á gran cantidade de navegadores que existen na actualidade e a velocidade á que evolucionan, a vía máis óptima para comprobar os requisitos de navegador é mediante a ligazón "Comproba se o teu equipo cumpre cos requisitos mínimos para realizar o trámite" asociado a cada trámite.

¿Que debo configurar no meu navegador para poder realizar este trámite?

Hai varias cousas que debe ter configuradas correctamente no seu navegador para poder realizar este trámite:

1. Ter activado JavaScript

Para poder asinar e enviar a solicitude, o seu navegador ten que ter activado Javascript.

Dependendo do navegador utilizado, a forma de activar Javascript pode variar. Consulte a axuda do seu navegador se ten algunha dúbida.

A xeito de exemplo:

Para activar Javascript no navegador Mozilla Firefox

 • Na barra de menú, premer en "Ferramentas" e logo "Opcións...". Se ten desactivada a barra de menú, prema no separador "Firefox" e seleccione "Opcións" e logo "Opcións"
 • Seleccionar o separador "Contido"
 • Activar a casa "Activar JavaScript"
 • Premer en "Aceptar"

Cómo activar JavaScript en el navegador Firefox

Para activar Javascript no navegador Internet Explorer

 • Na barra de menú, premer "Ferramentas" e logo "Opcións de Internet"
 • Seleccionar o separador "Seguridade"
 • Premer no botón "Nivel personalizado..."
 • Desprazarse ata as opcións de "Automatización"
 • Activar a casa "Habilitar" dentro de "Active scripting"
 • Premer en "Aceptar"

Como activar JavaScript no navegador Explorer

Para activar Javascript no navegador Google Chrome

 • Na barra de menú, premer na icona da chave inglesa
 • Seleccionar a opción "Configuración"
 • Na parte inferior, seleccionar "Mostrar opcións avanzadas... "
 • Dentro da sección "Privacidade", seleccionar "Configuración de contido"
 • Dentro da sección "JavaScript", activar a casa "Permitir que todos os sitios executen JavaScript (recomendado)"
 • Premer en "Aceptar"

Cómo activar JavaScript en el navegador Chrome

2. Ter o bloqueo de ventás emerxentes desactivado

Para poder visualizar os documentos asociados a este trámite (recibo de presentación e o propio certificado solicitado), o navegador debe ter desactivado o bloqueo de ventás emerxentes.

Consulte a axuda do seu navegador se ten algunha dúbida.

A xeito de exemplo:

Para quitar o bloqueo no navegador Mozilla Firefox 3.6

 • Na barra de menú, premer en "Ferramentas" e logo "Opcións..."
 • Seleccionar o separador "Contidos"
 • Desactivar a casa "Bloquear ventás emerxentes"
 • Premer en "Aceptar"

Non bloquear ventás emerxentes con navegador Firefox

Para quitar o bloqueo no navegador Internet Explorer 8

 • Na barra de menú, premer en "Ferramentas" e logo "Opcións de Internet"
 • Seleccionar o separador "Privacidade"
 • Desactivar a casa "Activar o bloqueador de elementos emerxentes"
 • Premer en "Aceptar"

Como activar JavaScript no navegador Explorer

Se, adicionalmente, se dispón no navegador dunha Barra de Ferramentas de Google, Yahoo ou outro servizo similar, hai que comprobar que esta barra de ferramentas tampouco bloquea as ventás emerxentes.

A xeito de exemplo:

Non bloquear ventás emerxentes con barra de ferramentas

3. Non usar o protocolo de transporte seguro TLS 1.1 nin TLS 1.2

Actualmente, os nosos trámites non están preparados para funcionar cos protocolos de transporte seguro TLS 1.1/1.2.

Se está a usar Internet Explorer nas súas últimas versións, deberá desactivar estes protocolos. Para iso, siga estas instrucións:

 • Na barra de menú, premer "Ferramentas" e logo "Opcións de Internet"
 • Seleccionar o separador "Opcións avanzadas"
 • Desprazarse ata as opcións de "Seguridade"
 • Desactivar as casas "Usar TLS 1.1" e "Usar TLS 1.2"
 • Premer en "Aceptar"

4. Ter instalada unha Máquina Virtual Java

Para poder realizar o trámite da solicitude, é necesario ter instalado no navegador a máquina virtual de Java

Para comprobar a máquina virtual Java que ten e, se é o caso, actualizala a unha versión compatible, visite a páxina web

http://www.java.com/es/download/installed.jsp

Nesa páxina, premendo no botón "Verificar a versión de Java", poderá coñecer a versión que ten na actualidade e, se é o caso, a posibilidade de actualizar a dita versión á última versión estable compatible con este servizo. Se xa a ten instalada, para poder realizar as solicitudes que requiren sinatura dixital, pode optar por desinstalala e instalar unha versión compatible, dispoñible en

http://www.java.com/es/

Recoméndase deixar unicamente unha versión de Java, o cal implica desinstalar as que non se usen, para evitar posibles problemas de incompatibilidade.

Pode comprobar os requisitos de máquina virtual Java mediante o enlace "Comproba se o teu equipo cumpre os requisitos necesarios para realizar o trámite" asociado a cada trámite.

¿Por que non consigo asinar a solicitude nin realizar o pago de taxas?

A partir da versión 45, Google Chrome deixou de soportar os compoñentes Java necesarios para a firma e o pago de taxas en Sede, polo que a solicitude deste certificado non poderá completarse de forma exitosa se usa devandito navegador na súa versión 45 ou posterior. A comprobación do estado de solicitude e a descarga si poderán realizarse con estas versións de navegador.

No caso de que estea a acceder á sede cun navegador diferente ao indicado pode verificar se o seu equipo cumpre os requisitos no apartado "Comproba se o teu equipo cumpre cos requisitos para realizar o trámite".

Pode obterse máis información respecto diso nas respectivas páxinas oficiais de Chrome e Java:

Como necesito ter configurada a seguridade Java para asinar a solicitude?

Para poder asinar a súa solicitude necesitará seguir os seguintes pasos:

 • Acceder ao panel de control de Java (En Windows, faga clic en Inicio , a continuación en Panel de Control e a continuación seleccione Java)
 • Seleccionar a pestana Seguridade e, nesa pestana, pulsar o botón Editar lista de sitios

Cómo necesito tener configurada la seguridad Java para firmar la solicitud

 • Pulsar o botón Agregar e a continuación introducir, como valor de "Localización" para o novo sitio, o seguinte valor: https://sede.mjusticia.gob.es
 • Confirmar a operación pulsando o botón Aceptar

Cando estou a realizar o trámite pídeme un contrasinal mestre, que teño que poñer?

O contrasinal mestre (ou Master Password) é un contrasinal propio do navegador Mozilla Firefox que ten a finalidade de aumentar o nivel de seguridade. Se a ten establecida, Firefox solicitaralla cada vez que teña que facer uso do seu certificado electrónico.

Para comprobar se ten contrasinal mestre:

 • Na barra de menú, pulsar "Ferramentas" e logo "Opcións"
 • Seleccionar o separador "Seguridade"
 • Verificar o estado da casa "Usar un contrasinal mestre"na sección Contrasinais.

Dende este menú poderá establecer un contrasinal mestre en caso de que non exista ningún, ou ben cambiar a actual pulsando en Cambiar contrasinal mestre.

Se non recorda o seu contrasinal mestre poderá utilizar o certificado electrónico instalado no navegador. Existe a opción de restablecer o contrasinal mestre, que elimina o contrasinal mestre actual e permite establecer un novo, pero esta acción elimina todos os certificados electrónicosque estiveran instalados. Neste caso, asegúrese de que dispón de copia de seguridade dos certificados electrónicos para poder volver instalalos, ou será necesario solicitar de novo os seus certificados.

Se dispón de copias de seguridade dos seus certificados e quere restablecer o contrasinal mestre, teclee na barra de enderezos do navegador o seguinte:

chrome://pippki/content/resetpassword.xul

Pulse "Intro", e terá a opción de reiniciar o contrasinal mestre. Recorde que esta acción eliminará os certificados electrónicos do navegador.

Para máis información, consulte o Manual "Xestor de certificados en Mozilla Firefox".

Estou a utilizar o navegador Firefox e non me recoñece o certificado da miña tarxeta criptográfica, que podo facer?

Para que Firefox recoñeza unha tarxeta criptográfica, hai de cargar o módulo PKCS #11 correspondente.

Por exemplo, para a tarxeta CERES baixo windows, hase de seleccionar o módulo PkcsV2GK.dll, que normalmente está en WINDOWS/system32 ou WINDOWS/system.

Deberá consultarlle ao seu provedor de tarxetas que módulo é necesario instalar no navegador e onde se pode localizar no seu ordenador.

Unha vez localizado o módulo, el procedemento sería (Exemplo para Firefox 4):

 1. Ir a Herramientas > Opcións > Avanzado > Cifrado
 2. Premer o botón Dispositivos de seguridade
 3. Apareceranos unha ventá onde se nos mostran os módulos de seguridade instalados
 4. Para instalar o noso premeremos o botón Cargar
 5. Borraremos o texto "Novo módulo PKCS#11" e teclearemos un texto recordatorio (por exemplo CERES PKCS#11)
 6. A continuación teremos que indicar o arquivo que contén o módulo. Para iso, premeremos no botón Examinar e buscaremos na ventá de explorador do sistema o devandito ficheiro (PkcsV2GK.dll se trata de CERES, localizado en WINDOWS/system32 ou WINDOWS/system)
 7. Para rematar, premeremos o botón Aceptar varias veces para finalizar o proceso
 8. Seguidamente pecharemos e volveremos iniciar Firefox.

Que certificados electrónicos podo utilizar neste trámite?

Para identificarse e asinar electronicamente as solicitudes e os pagamentos, admitiranse os certificados electrónicos de clave pública, non revogados, soportados por @sinatura, a Plataforma de validación e a sinatura electrónica do Consello Superior de Administración Electrónica. Pódense encontrar datos dos certificados actualmente válidos na páxina web: DNI electrónico > Autoridades de validación

A plataforma @sinatura admite certificados electrónicos recoñecidos conforme o estándar ITU-t X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores de servizos de certificación. Todos os provedores están inscritos no rexistro da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade de Información do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de autoridades conforme ao establecido no artigo 30 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.

Os certificados electrónicos de usuario deben estar instalados no navegador ou dispoñibles a través dun módulo PKCS#11 instalado no navegador (caso do DNIe).

Se o certificado pretende co que se pretende autenticar e asinar non é de usuario (hai certificados de compoñente, de entidade xurídica, etc.), pode que algún dos datos persoais obrigatorios (Nome, Primeiro Apelido, NIF) se complete, co que a solicitude será rexeitada.

DNI electrónico

O uso de DNI electrónico para a autenticación e sinatura no proceso de solicitude de certificados, require ter instalado no ordenador do cidadán un navegador, lector de tarxetas criptográficas e sistema operativo que estean soportados, ademais da instalación dun módulo criptográfico.

Toda a información de interese e descargas necesarias para usar o DNI electrónico, pódese atopar nesta ligazón: DNI electrónico.

Algúns trámites requiren que se identifique electronicamente (do mesmo xeito que tamén tería que facelo se realizase o trámite presencialmente).

Pode identificarse electronicamente mediante o DNI electrónico.

Tamén pode facelo mediante outros certificados electrónicos expedidos polas Autoridades de certificación admitidos nesta sede.

Intento descargar un arquivo, aparece un instante e desaparece. Teño o bloqueo de ventás emerxentes desactivado, que podo facer?

Este é un comportamento que se dá no navegador Internet Explorer (versións 7 e 8), cando se ten desactivada a opción de "Preguntar automaticamente se debe descargar un arquivo"

Para activar esta opción

 • Na barra de menú, premer "Ferramentas" logo "Opcións de Internet"
 • Seleccionar o separador "Seguridade"
 • Pulsar o botón "Nivel personalizado... "
 • Desprazarse ata as opcións de "Descargas"
 • Activar a casa "Habilitar" dentro de "Preguntar automaticamente se debe descargar un arquivo"
 • Premer en "Aceptar"

Como activar a descarga automática de arquivos con Explorer

¿Que información teño que dar cando me poña en contacto co Ministerio de Xustiza ante un problema?

Cando teña algún problema que non poida solucionar seguindo as indicacións anteriores, visite a páxina de Contacto e, a través dalgunha das canles alí sinaladas, facilite a seguinte información:

 • Datos persoais para o seguimento da súa solicitude. Nome, apelidos e DNI.
 • Datos do momento do fallo. Data e hora da solicitude.
 • Tipo de certificado de usuario que está a utilizar (por exemplo, DNI electrónico ou CERES da Fábrica Nacional de Moeda e timbre) e a súa data de caducidade.
 • Tipo de soporte do certificado de usuario (instalado no navegador, en tarxeta criptográfica, en memoria externa, tipo USB...)
 • Tipo de navegador e versión que está a utilizar. Por exemplo, Internet Explorer (versión 6, 7, 8...) ou Mozilla Firefox (versión 3.5, 3.6...)
 • Tipo de sistema operativo e versión que está a utilizar. Por exemplo, Windows (XP, Vista, 7...) ou Linux (Ubuntu, Guadalinex...).
 • Versión da Máquina Virtual Java que ten instalada no seu equipo (1.5.0.22, 1.6.0.24…).
 • Resultados obtidos co enlace Comproba se o teu equipo cumpre os requisitos necesarios para realizar o trámite

Se o trámite implica o pagamento dunha taxa:

 • Tipo de pagamento realizado(Cargo en conta ou Pagamento con tarxeta).
 • Entidade bancariasobre a que se realiza o cargo ou entidade emisora da tarxeta.
 • Código de erromostrado en pantalla, se é o caso

Comprobe previamente que o seu navegador ten:

 • Bloqueo de ventás emerxente deshabilitado. Necesario para a descarga do recibo da solicitude e o propio certificado (máis información).
 • JavaScript activado. Necesario para poder realizar a solicitude (máis información).

Subir