Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Venres, 10 Xullo 2020 12:51 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Recurso potestativo de Reposición

Se está a acceder a este trámite con Google Chrome 46 e versións posteriores ou Mozilla Firefox 41.0.1 e versións posteriores, necesita ter instalado no seu equipo a aplicación AutoFirma. Con AutoFirma poderá completar o trámite de forma exitosa.

Pode descargar a aplicación na seguinte ligazón: Descargar AutoFirma. A descarga inclúe o manual de instalación de Autofirma.

ATENCIÓN: este formulario só é válido para interpor recursos ou reclamacións CONTRA ACTOS/RESOLUCIÓNS DITADOS POR ÓRGANOS DO MINISTERIO DE XUSTIZA.

Para recorrer calquera outro acto/resolución deberá dirixirse á sede electrónica do Ministerio ou Administración Pública (Comunidade Autónoma, Entidad local, etc.) correspondente, ou ao Rexistro electrónico común da Administración Xeral do Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Inicio telemático da súa solicitude ou trámite
Tramitación telemática parcial

Pode presentar telematicamente o seu recurso no Rexistro Electrónico do Ministerio de Xustiza completando o formulario ao que se accede dende esta páxina e achegando a este a documentación que desexe achegar escaneada. Recorde que neste formulario se deberá relacionar, coa máxima precisión posible, a documentación achegada e cumprir co resto de requisitos explicados na información xeral do trámite.

Solicitaráselle que se identifique e asine dixitalmente o seu contido de acordo cos requisitos establecidos para o acceso ao Rexistro electrónico.

O proceso é equivalente a entregar fisicamente a instancia correspondente na oficina do Rexistro Xeral do Ministerio. O sistema rexistrará o formulario asinado dixitalmente polo solicitante nun asento do Rexistro Electrónico.

As solicitudes presentadas por esta canle seguirán logo o trámite ordinario ata a súa resolución final.

Consulta do estado da súa solicitude
Tramitación telemática parcial

Modelo de Solicitud