Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Xoves, 2 Xullo 2020 09:10 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Recurso de Apelación de Honorarios contra las Resoluciones de las Juntas Directivas de los Colegios Notariales

Procesamento da casa telemático da súa aplicación ou
Tramitación telemática parcial

Presentación

Pode presentar telematicamente a súa solicitude ou iniciar o trámite requirido a través deste enlace ao Rexistro Electrónico.

Para isto, debe completar o formulario ao que se accede dende esta páxina, anexando a información requirida específica do trámite, onde se lle indicará o modelo de solicitude normalizado que debe utilizar, se procede, e a documentación adicional requirida.

Solicitaráselle que se identifique e asine dixitalmente o seu contido de acordo cos requisitos establecidos para o acceso ao Rexistro electrónico.

O proceso é equivalente a entregar fisicamente a instancia correspondente na oficina do Rexistro Xeral do Ministerio. O sistema rexistrará o formulario asinado dixitalmente polo solicitante nun asento do Rexistro electrónico.

As solicitudes presentadas por esta canle seguirán logo o trámite ordinario ata a súa resolución final.

Xustificante

Quedará en poder do solicitante unha copia en formato imprimible (PDF) da instancia presentada. Esta copia inclúe un número de solicitude e un número de rexistro (o “rexistro de entrada”), que lle permite identificar o seu escrito ou solicitude ante o Ministerio.

Relación e descarga de modelos de solicitude normalizados do Ministerio de Xustiza