Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 15:31 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Queixas e Suxestións

Se está a acceder a este trámite con Google Chrome na súa versión 45 ou posterior, informámoslle que devandito navegador deixou de soportar os compoñentes Java necesarios para a firma en Sede, polo que o trámite non poderá completarse de forma exitosa.

No caso de que estea a acceder á sede cun navegador diferente ao indicado pode verificar se o seu equipo cumpre os requisitos no apartado "Comproba se o teu equipo cumpre cos requisitos para realizar o trámite".

Para máis información, consulte en "Resolva as súas dúbidas".

Presentación da súa suxestión ou queixa
Tramitación telemática parcial

 

Este é o acceso ao Rexistro Electrónico do Ministerio de Xustiza como integrante da Administración Xeral do Estado. Para asuntos relacionados coa Administración de Xustiza (por exemplo, Xulgados, Tribunais, Rexistros Civís) debe dirixirse directamente ao órgano competente da Administración de Xustiza.

Pode presentar telematicamente a súa queixa ou suxestión no Rexistro electrónico do Ministerio de Xustiza completando o formulario ao que se accede dende esta páxina.

Solicitaráselle que se identifique e asine dixitalmente o seu contido de acordo cos requisitos establecidos para o acceso ao Rexistro electrónico.

O proceso é equivalente a entregar fisicamente a instancia correspondente na oficina do Rexistro Xeral do Ministerio. O sistema rexistrará o formulario asinado dixitalmente polo solicitante nun asento do Rexistro electrónico.

As queixas ou suxestións presentadas por esta canle seguirán logo o trámite ordinario ata a súa resolución final.

 

Consulta do estado da súa suxestión ou queixa
Tramitación telemática completa

Modelo de Solicitud