Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Venres, 10 Xullo 2020 12:52 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento

Solicitude de nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Tramitación telemática completa

A nota informativa pódese solicitar de forma presencial, por correo, ou de forma telemática a través de Internet. A acreditación da identidade para a obtención da nota informativa de maneira telemática realizarase mediante Certificado Dixital.

En base á información que obra en poder do Rexistro, algunhas notas informativas poderán emitirse de xeito automático, malia que para algunhas outras será necesaria unha revisión manual.

Para facilitar a entrega das notas informativas que non se xeren de xeito automático, poderase introducir un enderezo de correo electrónico onde se enviará a nota informativa unha vez xerada. En calquera caso facilitarase un código seguro de validación, para posteriormente poder consultar a nota informativa.

O prazo para recibila será de 7 días a contar dende a recepción da solicitude.

Requisitos:

  • Dispoñer de certificado dixital, como por exemplo, Certificado Dixital de Clase 2 CA da FNMT, ou DNI electrónico.
Consulta de nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Verificación de nota informativa sobre contrato de seguro de falecemento
Tramitación telemática completa

Os organismos, entidades ou terceiros destinatarios do Certificado electrónico de Antecedentes Penais deben comprobar a súa validez dende o apartado Verificación de documentos mediante o CSV consignando o Código Seguro de Verificación que inclúe o documento.