Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 16 Decembro 2019 10:54 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Xestión procesual e administrativa

NOTA INFORMATIVA SOBRE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE NOTAS

“Con motivo da convocatoria dos procesos selectivos para ingreso ou acceso aos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza, infórmase os aspirantes do seguinte:

O baremo de méritos da fase de concurso aplicarase unicamente aos aspirantes que superasen a fase de oposición, conforme á Base Común Cuarta da Orde JUS/291/2019, de 4 de marzo, pola que se establecen as bases comúns que rexerán os procesos selectivos para o ingreso ou acceso aos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza.

Devandito certificado será emitido de oficio pola área de Selección da Subdirección Xeral de Medios Persoais ao Servizo da Administración de Xustiza para os aspirantes que superasen a fase de oposición.

Ademais, devandito certificado comprenderá unicamente as cualificacións dos exercicios das Ofertas de Emprego Público dos anos 2015 e 2016, conforme ao sinalado:

  • No caso das convocatorias dos procesos de acceso por promoción interna nos Anexos IB das Ordes JUS/403/2019 e JUS/404/2019, de 21 de marzo e,
  • No caso dos procesos de quenda libre, conforme ao fixado na Base Común Quinta.3, letra d, da Orde JUS/291/2019, de 4 de marzo”.
Seguimento do proceso selectivo 2016 (Acceso libre)
Tramitación telemática completa
Seguimento do proceso selectivo 2015 (Acceso libre)
Tramitación telemática completa
Descarga de certificados do proceso selectivo 2013 (Acceso libre)
Tramitación telemática completa

Consulta das notas de cada exercicio e obtención de certificados das notas.

Descarga de certificados do proceso selectivo 2013 (Promoción interna)
Tramitación telemática completa

Consulta das notas de cada exercicio e obtención de certificados das notas.

Descarga de certificados do proceso selectivo 2011 (Acceso libre)
Tramitación telemática completa

Consulta das notas de cada exercicio e obtención de certificados das notas.

Descarga de certificados do proceso selectivo 2011 (Promoción interna)
Tramitación telemática completa

Consulta das notas de cada exercicio e obtención de certificados das notas.

Descarga de certificados do proceso selectivo 2010 (Acceso libre)
Tramitación telemática completa

Consulta das notas de cada exercicio e obtención de certificados das notas.

Descarga de certificados do proceso selectivo 2010 (Promoción interna)
Tramitación telemática completa

Consulta das notas de cada exercicio e obtención de certificados das notas.

Verificación dos certificados electrónicos de notas
Tramitación telemática completa

Os organismos, entidades ou terceiros destinatarios dos certificados electrónicos de notas deben comprobar a súa validez dende a alínea 'Verificación dos certificados electrónicos de notas' consignando o Código Seguro de Verificación que inclúe o documento.