Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Xoves, 2 Xullo 2020 08:56 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Comunicacións de Rexistradores á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado

Se está a acceder a este trámite con Google Chrome 46 e versións posteriores ou Mozilla Firefox 41.0.1 e versións posteriores, necesita ter instalado no seu equipo a aplicación AutoFirma. Con AutoFirma poderá completar o trámite de forma exitosa.

Pode descargar a aplicación na seguinte ligazón: Descargar AutoFirma. A descarga inclúe o manual de instalación de Autofirma.

Certificado Semestral
Tramitación telemática completa

O artigo 270 da Lei Hipotecaria dispón que os Rexistradores remitirán o día último de cada semestre ao Presidente da Audiencia do seu territorio, unha certificación duplicada na que farán constar, baixo a súa responsabilidade, o estado do seu Rexistro, cos datos e na forma que determine o Regulamento.

O artigo 472 do Regulamento sinala que da devandita certificación enviarase ao mesmo tempo copia á Dirección Xeral dos Rexistros.

Certificado Trimestral
Tramitación telemática completa

O artigo 18 da Lei Hipotecaria dispón que "para os efectos do adecuado cumprimento do prazo de inscrición, os rexistradores deberán remitir á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado no primeiros vinte días dos meses de abril, xullo, outubro e xaneiro unha estatística en formato electrónico que conteña o número de títulos presentados e data de inscrición dos mesmos, así como a porcentaxe de títulos inscritos fóra do prazo previsto neste artigo".

Outras comunicacións
Tramitación telemática completa

Calquera outras comunicacións que os Rexistradores da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles deban facer á Dirección Xeral dos Rexistros /e do Notariado conforme ás Leis ou Regulamentos, tales como as relativas a recursos contra a cualificación, licenzas, ausencias, actas de cesamento e toma de posesión, ou calquera outras.

Presentación de todo tipo de escritos, solicitudes ou comunicacións que os Rexistradores da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles deban facer á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado conforme á lexislación vixente.

Información relacionada