Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 15:37 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificado de Defunción

Información importante sobre o Regulamento Xeral de Protección de datos

 

Solicitude de certificado de defunción
Tramitación telemática parcial

A petición de certificados aos Rexistros Civís por vía telemática é posible respecto ás inscricións que consten nos Rexistros Civís informatizados que figuran no listado despregable, no cal proximamente serán incluídos os Rexistros Civís que se vaian incorporando neste proceso de informatización.

O certificado solicitado por esta vía remitirase preferentemente por correo ordinario ao domicilio indicado na solicitude. Non obstante, o interesado poderá recollelo presencialmente sempre que o indicase expresamente na solicitude.

Nas certificados nas que o modo de entrega elixido polo interesado fose presencial será o propio Rexistro Civil o que lle indicará a partir de que data pode proceder á súa recollida neste.