Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 15:23 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificado de Antecedentes Penais

O único certificado válido para traballar con menores en España é o Certificado de Delitos de Natureza Sexual. Acceda ao trámite por Internet

Información importante sobre o Regulamento Xeral de Protección de datos

 

Solicitude de certificado electrónico de Antecedentes Penais
Tramitación telemática completa

O certificado de Antecedentes Penais emitido a partir do 1 de marzo non habilita para traballar habitualmente con menores.

Pode solicitar o seu Certificado de Antecedentes Penais por vía electrónica completando o formulario ao que se accede dende esta páxina.

No proceso, debe realizar o pagamento telemático da taxa 006 asociada á solicitude. O pagamento realizarase a través da pasarela de pagamentos da Axencia Tributaria para Taxas Administrativas. Consulte, no apartado Resuelva sus dudas, as entidades bancarias adheridas á devandita pasarela de pagamento e o horario de servizo.

Como norma xeral, o seu certificado de antecedentes penais emitirase no momento. Nos casos nos que isto non sexa posible:

  • Como xustificante da súa solicitude poderase descargar un documento cos comprobantes do pagamento e do rexistro da solicitude, asinado electronicamente polo Ministerio de Xustiza. Non esqueza gardar ou imprimir este xustificante. Nel inclúese un número de solicitude que necesitará para a descarga do certificado en formato electrónico, cando este estea dispoñible.
  • Certificado estará dispoñible como norma xeral ás 24 horas da súa solicitude, non obstante é necesario prever que en determinados casos pode ser necesario un período maior, en xeral non superior a 3 días hábiles. O prazo que a Administración ten para a devandita expedición é de 10 días hábiles dende a recepción da solicitude.
  • Se o desexa, no formulario de solicitude, pode indicar un enderezo de correo electrónico e recibirá un aviso cando o certificado estea dispoñible.

Se por algunha causa non fose posible a expedición do seu certificado por vía electrónica, esta circunstancia poñeríase no seu coñecemento.

Importante: Cando o certificado de antecedentes penais deba producir efectos no estranxeiro, necesita ser legalizado. Para iso seleccione a opción de apostila na solicitude do seu certificado.

 

Consulta do estado da súa solicitude e descarga do certificado electrónico de Antecedentes Penais
Tramitación telemática completa

PPara os certificados solicitados a través da sede electrónica, pode consultar o estado da súa solicitude de certificado, e descargar o certificado se xa foi emitido, mediante o número de solicitude que se inclúe no seu xustificante de solicitude de certificado. Se non dispón do número de solicitude, pode obtelo e acceder á consulta de estado da solicitude mediante o servizo O Mi Carpeta do Punto de Acceso Xeral da Administración do Estado.

Verificación do Certificado electrónico de Antecedentes Penais
Tramitación telemática completa

Os organismos, entidades ou terceiros destinatarios do Certificado electrónico de Antecedentes Penais deben comprobar a súa validez dende o apartado Verificación de documentos mediante o CSV consignando o Código Seguro de Verificación que inclúe o documento.

Para certificados solicitados na sede electrónica conxuntamente co seu apostilado: ademais de verificar a validez do certificado, este servizo permite verificar tamén a validez de apostílaa. Para facelo basta con encher o mesmo formulario de consulta introducindo como valor de CSV o correspondente a apostílaa.

Descarga do formulario 790

Envío do formulario 790 é necesario para solicitar o seu certificado en persoa ou por correo. Para obter información sobre como aplicar en persoa ou por correo, ver Información xeral sobre o propio trámite.

IMPORTANTE: Non debe fotocopiar estes impresos, posto que conteñen un código numérico que debe ser único para cada solicitude.

Consulta de pagamento de taxas a través da AEAT
Tramitación telemática completa

Poderá COMPROBAR na Axencia Tributaria, en calquera momento, a información referente ao pagamento da taxa. É conveniente que, no caso de fallo do procedemento telemático, comprobe que este pagamento non se realizou antes de intentalo de novo.