Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Venres, 10 Xullo 2020 12:55 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

 
Se usa DNIe ou outra tarxeta criptográfica, introdúzaa agora no seu lector de tarxetas Lector de tarjetas
Continuar co meu acceso ao trámite
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Apostila electrónica

Consulta de estado e Descarga de Apostila electrónica
Tramitación telemática parcial

Pode descargarse a Apostila electrónica a través desta páxina. Solicitaráselle que se identifique co nome de usuario (que coincide co DNI do solicitante) e contrasinal proporcionados pola autoridade ante a que solicitou a Apostila no documento de "Xustificante de solicitude de Apostila".

O prazo para descargarse a Apostila electrónica será de 1 ano naturais a contar dende a data de notificación da dispoñibilidade de descarga da Apostila.

Transcorrido ese período, a Apostila electrónica deixará de estar dispoñible para a súa descarga por parte do solicitante e o cidadán terá que solicitar unha nova Apostila.

Para axuda sobre como realizar este trámite pode consultar aquí (PDF. 339 KB).

Consulta do Rexistro electrónico de Apostilas
Tramitación telemática parcial

Comprobación da autenticidade e integridade das Apostilas mediante CSV (Código Seguro de Verificación)

Calquera interesado e os terceiros aos que vaia destinado o documento apostilado, poderán comprobar a validez dunha Apostila a través desta páxina. Para acceder a esta consulta solicitaránselle os seguintes elementos que figuran sobre o documento de Apostila: o código seguro de verificación (CSV), o número de Apostila e a data de emisión.

Se a busca ten éxito, habilitarase a posibilidade de visualizar unha imaxe PDF da Apostila que será idéntica á emitida pola Autoridade Competente, agás que non estará asinada electronicamente nin conterá o documento público apostilado como un anexo. Esta imaxe permitirá unha comparación visual coa Apostila presentada.

Este rexistro de Apostilas contén información sobre todas as Apostilas emitidas en España agás as emitidas polos Notarios.

Para axuda sobre como realizar este trámite pode consultar hemen (PDF. 432 KB).

Só para Apostilas en soporte electrónico (Validar Sinatura Apostila)
Tramitación telemática parcial

Aquí poderá realizar a verificación da sinatura dixital sobre a Apostila electrónica. Para acceder a este servizo, será necesario proporcionar os seguintes elementos que figuran sobre o documento de Apostila: o código seguro de verificación (CSV), o número de Apostila e a data de emisión.

Para comprobar a validez da sinatura dixital sobre a Apostila electrónica, será necesario subir o documento electrónico de Apostila para que o sistema poida validar a sinatura electrónica sobre este. Se a Apostila é válida, o sistema mostraralle unha ventá de validación na que poderá ver algúns datos do certificado utilizado para asinar a Apostila electrónica e un símbolo de validación que indique que todo é correcto.

Para axuda sobre como realizar este trámite pode consultar hemen (PDF. 409 KB).

Verificación da integridade do documento apostilado
Tramitación telemática parcial

Aquí podrá realizar la verificación de la firma digital sobre la Apostilla electrónica. Para acceder a este servicio, será necesario proporcionar los siguientes elementos que figuran sobre el documento de Apostilla: el código seguro de verificación (CSV), el número de Apostilla y la fecha de emisión.

Los terceros a los que vaya destinado el documento público apostillado podrán comprobar la integridad de ese documento a través de este trámite. Este trámite permite garantizar que un documento electrónico es exactamente el mismo sobre el cual se emitió la Apostilla electrónica.

En el caso de los documentos emitidos originalmente en soporte papel digitalizados por las Autoridades Competentes, para comprobar la integridad de dichos documentos será necesario aportar al sistema la misma copia electrónica proporcionada por la Autoridad Competente.

Para ayuda sobre cómo realizar este trámite puede consultar aquí (PDF. 533 KB).

Textos dispoñibles noutros idiomas:

Bandeira de Francia   Información relativa ao trámite de Apostila en francés (PDF. 2,18 MB)

Bandeira de Rusia   Información relativa ao trámite de Apostila en ruso (PDF. 2,27 MB)

Información relacionada