Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Xoves, 2 Xullo 2020 09:08 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Verificación de selos electrónicos da sede

Poderá verificar os arquivos PDF asinados co selo electrónico do Ministerio de Xustiza habilitando a verificación de firmas no seu lector PDF. Por exemplo, poderanse verificar da seguinte maneira no Adobe Reader:

Faga clic na pestana "Sinaturas" do seu programa Acrobat Reader e este mostraralle o contido do certificado anteriormente citado, con indicación da data e hora na que se asinou o arquivo.

O selo electrónico é un certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre- Real Casa da Moeda a nome do Ministerio de Xustiza.

O devandito selo, asegura a oficialidade e integridade dos documentos asinados por aquel.

O uso deste certificado é exclusivamente para asegurar a veracidade e orixinalidade dos documentos que publica a sede electrónica do Ministerio de Xustiza.