Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 18 Novembro 2019 12:28 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Pode recuperar o documento electrónico coa súa sinatura orixinal, mediante o código seguro de verificación (CSV) que figura na versión imprimible do devandito documento. Utilice a ligazón correspondente segundo o tipo de trámite