Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 21 Setembro 2020 15:00 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Rexistro electrónico do Ministerio de Xustiza

O Rexistro electrónico do Ministerio de Xustiza permite a presentación dende a Sede Electrónica de solicitudes normalizadas e escritos vinculados a determinados procedementos ou trámites.

Nesta páxina atopará a listaxe actualizada dos trámites que se poden realizar a través deste rexistro electrónico.

Procedementos e trámites administrativos admisibles a través do Rexistro Electrónico:

Nas páxinas correspondentes a cada procedemento ou trámite inclúese información adicional orientativa, consistente na descrición do procedemento en si, a normativa que o regula ou as características de administración electrónica propias deste.

Requisitos

Para poder presentar as solicitudes no Rexistro electrónico, deberá acreditar a súa identidade e asinar electronicamente os escritos presentados.

Para iso pode consultar os Sistemas de firma electrónica admitidos.
 

Validación e seguimento

Dende a páxina -Estado da miña solicitude- os interesados poden comprobar as operacións que realizaron co servizo de Rexistro Electrónico a partir do seu NIF e do número de rexistro ou o número de solicitude que figura no documento xustificante emitido polo Rexistro Electrónico. Se a información subministrada polo interesado coincide cos datos do rexistro, presentarase en pantalla unha copia do documento xustificante indicado anteriormente e a información do estado actual da súa solicitude.

Cómputo de prazos

Pódese acceder ao Rexistro telemático durante as 24 horas do día, todos os días do ano. Con todo, hai que ter en conta que, para os efectos de cómputo de prazo, serán considerados días inhábiles aqueles declarados como tal no calendario anual de días inhábiles. A recepción nun día inhábil entenderase efectuada o primeiro día hábil seguinte, e consideraranse como data e hora de entrada as cero horas e un segundo deste día.

Normativa

Orde JUS/3000/2009, do 29 de outubro, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Xustiza

Información relacionada