Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Luns, 3 Agosto 2020 22:47 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Sistemas de firma electrónica admitidos

Para poder realizar os trámites deberá acreditar a súa identidade e asinar electronicamente os escritos presentados.

Para estes fins, admitiranse os certificados dixitais soportados polo Plataforma de validación de firma @firma.

Se desexa obter unha lista completa dos fornecedores aceptados por esta plataforma acuda a documento de provedores de servizos de certificación de @firma.

A plataforma @firma admite certificados electrónicos recoñecidos conforme o estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores de servizos de certificación. Todos os fornecedores atópanse inscritos no rexistro da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade de Información do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de autoridades conforme ao establecido no artigo 30 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electrónica.Os certificados electrónicos de usuario deben estar instalados no navegador ou dispoñibles a través dun módulo PKCS#11 instalado no navegador (caso do DNIe).

Máis información sobre a plataforma @firma no Portal da Administración electrónica.

Para a realización da firma electrónica pode utilizar a aplicación AutoFirma naqueles trámites que estean habilitados. Autofirma utiliza os certificados electrónicos ITU-T X.509 v3 que ten instalados no repositorio de claves e certificados do seu sistema operativo ou navegador web para realizar a firma electrónica no seu equipo local. ¿Que é AutoFirma?