Ir a Contenido

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza

Sede Electrónica do Ministerio de Xustiza Acceso ao portal do Ministerio de Xustiza
Venres, 10 Xullo 2020 12:45 Actualizar data Hora oficial
Advertencia: pode non corresponder á hora exacta.
Polo tanto, ten carácter simplemente informativo e en ningún caso de certificación horaria

Menú principal

Sellos electrónicos

Selos electrónicos

Para a identificación e a autenticación do exercicio da competencia na actuación administrativa automatizada, as Administracións Públicas poderán utilizar Selos electrónicos baseados en certificados que reúnan os requisitos esixidos pola lexislación de firma electrónica.

Un certificado de Selo Electrónico vincula uns Datos de Verificación de Firma aos datos identificativos e de autenticación de determinada Administración, organismo ou entidade e a persoa física representante da Administración, organismo ou entidade Titular do certificado e, no seu caso, o persoal en quen se delegue a efectos da actuación administrativa automatizada.

Selo do Rexistro Electrónico da Subsecretaría de Xustiza

Para o uso en calquera comunicación que o Ministerio de Xustiza realice a través do Rexistro Electrónico.

Usos deste selo:
  • Emisión e selado de xustificantes de presentación de escritos e solicitudes dirixidos ao Rexistro Electrónico do Ministerio de Xustiza.
Documento da Resolución:

Selo da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza

Para a actividade administrativa automatizada da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza.

Usos deste selo:
  • Selado do certificado de notas do proceso selectivo do Corpo de Auxilio Xudicial
  • Selado do certificado de notas do proceso selectivo do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa
  • Selado do certificado de notas do proceso selectivo do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa
Documento da Resolución:

Selo da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado

Para a actividade administrativa automatizada da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado.

Usos deste selo:
  • Selado da certificación de nacemento
  • Selado da certificación de matrimonio
Documento da Resolución:

Selo da Subdirección Xeral de Rexistros Administrativos de apoio á actividade xudicial

Para a actividade administrativa automatizada da Subdirección Xeral.

Usos deste selo:
  • Selado do certificado de antecedentes penais
Documento da Resolución:

Selo da Oficina Xudicial da Audiencia Nacional

Documento da Resolución:

Selo da Subdirección Xeral de Programación da Modernización

Para a actividade administrativa automatizada da Subdirección Xeral de Programación da Modernización.

Usos deste selo:
  • Selado do certificado de notas do proceso selectivo do Corpo de Secretarios Xudiciais
Documento da Resolución:

Selo para aplicacións xestionadas pola Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado

Para actuacións e procedementos administrativos automatizados xestionados pola Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado.

Documento da Resolución: