Ir a Contenido

Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoa

Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoa Justizia Ministerioaren atarirako sarbidea
Astelehenak, 21 Iraila 2020 15:41 Eguneratu data Ordu ofiziala
Oharra: agian ez dator ordu zehatzarekin bat.
Hortaz, informazio-izaera baino ez du; inola ere ez, ordutegia ziurtatzekoa

Menu nagusia

Justizia Ministerioko Erregistro Elektronikoa

Justizia Ministerioko Erregistro Elektronikoaren bidez, Egoitza Elektronikotiko aurkez daitezke prozedura edo izapide zehatzekin zerikusia duten eskabide normalizatuak eta idatziak.

Orrialde honetan aurkituko duzu erregistro elektronikoaren bidez aurkez daitezkeen izapideen zerrenda eguneratua.

Erregistro Elektronikoaren bidez onartutako prozedurak eta izapideak:

Prozedura edo izapide bakoitzari dagozkien orrialdeetan, informazio gehigarri orientagarria gehitzen da. Prozeduraren beraren deskribapena, zer arautegik arautzen duen edo berari dagozkion administrazio elektronikoaren ezaugarriak adierazten dira.

Baldintzak

Eskabideak Erregistro Elektronikoan aurkeztu ahal izateko, zure identitatea ziurtatu eta aurkeztutako idatziak elektronikoki sinatu behar dituzu.

Hartarako onartutako sinadura elektroniko-Sistemak kontsulta ditzake.

Baliozkotzea eta jarraipena

Nire eskaeraren egoera- webgunetik, interesatuek Erregistro Elektronikorako zerbitzuarekin egindako operazioak egiazta ditzakete. Horretarako, IFZ eta erregistro-zenbakia beharko dira, edo Erregistro Elektronikoak igorritako frogagirian dagoen eskaera-zenbakia. Interesdunak emandako informazioa erregistroko datuekin bat badator, lehen aipatutako ordainagiriaren kopia eta eskaeraren egungo egoerari buruzko informazioa agertuko dira pantailan.

Epeen zenbaketa

Erregistro Telematikoa urteko egun guztietan erabili ahal izango da eguneko 24 orduz. Hala ere, kontuan izan behar da honakoa: epeen zenbaketaren ondorioetarako, jaieguntzat hartuko dira urteko egutegiak hala adierazitako egunak. Jaiegun batean eskaeraren bat jasotzen bada, hurrengo lehenengo lanegunaren zero ordu eta segundo bat izango dira sarreraren eguna eta ordua.

A les pàgines corresponents a cada procediment o tràmit s'inclou informació addicional orientativa, consistent en la descripció del procediment en si, la normativa que el regula o les característiques d'administració electrònica pròpies del mateix.

Requisits

Per poder presentar les sol·licituds contemplades en el Registre electrònic haureu d'acreditar la vostra identitat i signar electrònicament els escrits presentats.

Validació i seguiment

Des de la pàgina - Estat de la meva sol·licitud - els interessats poden comprovar les operacions que van realitzar amb el servei de Registre electrònic a partir del seu NIF i del número de registre o el número de sol·licitud que figura al document justificant emès pel Registre electrònic. Si la informació subministrada per l'interessat coincideix amb les dades registrals, es presentarà en pantalla una còpia del document justificant esmentat anteriorment i la informació de l'estat actual de la seva sol·licitud.

Còmput de terminis

El Registre electrònic és accessible durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any. No obstant això, cal tenir en compte que, a l'efecte de còmput de termini, seran considerats dies inhàbils els dies declarats com a tals en el calendari anual de dies inhàbils. La recepció en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent i es considerarà com a data i hora d'entrada les zero hores i un segon del mateix.

Araudia

JUS/3000/2009 Agindua, urriaren 29koa, Justizia Ministerioaren Erregistro Elektronikoa sortzen eta arautzen duena

Lotutako informazioa