Ir a Contenido

Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoa

Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoa Justizia Ministerioaren atarirako sarbidea
Astelehenak, 21 Iraila 2020 15:01 Eguneratu data Ordu ofiziala
Oharra: agian ez dator ordu zehatzarekin bat.
Hortaz, informazio-izaera baino ez du; inola ere ez, ordutegia ziurtatzekoa

Menu nagusia

Ohiko galderak

Zer da Egoitza Elektronikoa?

Herritarrek eskura duten helbide elektronikoa da; horretarako erabiltzen diren telekomunikazio sareen titulartasuna, kudeaketa eta administrazioa Administrazio Publiko bati, administrazio-organo edo -erakunde bati dagozkio, bere eskumenak erabiliz (LAECSP 10. artikulua).

Gauza bera al dira Bulego birtuala eta Egoitza Elektronikoa?

Ez dira gauza bera Bulego birtuala eta Egoitza Elektronikoa.

Egoitza Elektronikoak araututa eta normalizatuta daude; hortaz, Bulego birtualei eskatzen ez zaizkien konpromisoak, erantzukizunak eta baldintzak behar dituzte. Hala ere, Bulego birtualak Egoitza bilakatu beharko lirateke. 

¿Eta Egoitza Elektronikoa Ataria baino bera da?

Ez dira gauza bera Egoitza Elektronikoa eta Ataria.

Oro har, egungo atariek ez dituzte egoitza izateko baldintzak betetzen. Izan ere, desberdinak dira kontzeptuan. Egoitza izapide elektronikoak egiteko webgune segurua da, eta Atariak informazio-edukiak, kanpainak eta autentifikaziorik behar ez duten zerbitzuak ditu.

Zer hartzen du barnean Egoitzak?

Administrazio Publikoa edo herritarrak bitarteko elektronikoen bidez autentifikatzea eskatzen duten jardute, prozedura eta zerbitzu guztiak. LAECSPren 13. artikuluaren arabera egiten da hori; hots, NAN elektronikoaren bidez, sinadura elektroniko aurreratuaren bidez edo hitzartutako gakoak erabiliz.

Zer lotura dago erregistro elektronikoaren eta Egoitza Elektronikoaren artean?

Erregistro elektronikoa badago, egoitza baten bidez sartu beharko da han. Erregistro elektronikorik gabeko egoitzak egon daitezke; baina, eskuarki, egoitza batek zerbitzu elektronikoak baditu, horrek esan nahi du erregistro elektroniko baten bidez hartuko eta bidaliko direla agiriak.

Erregistro elektronikoak sortzeko xedapenak dagokion Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, eta haren testu osoak kontsultagai egon behar du erregistrora sartzeko egoitza elektronikoan.

LAECSP 25. artikulua

Zer dira data eta ordu ofiziala?

Data eta ordu ofizialak ematen dituen zerbitzua da, Armadaren Errege BehatokiarekinAtari honen kanpoko orrirako esteka sinkronizatuta.

Edozein izapidetan, data eta ordu ofizialak izango dira balio dutenak, ez izapidea egiteko erabilitako ordenagailuak ageri direnak.

OHARRA: Baliteke Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoan ageri den ordua ordu zehatzarekin bat ez etortzea, jaso arte erabilitako bitarteko telematikoek eragindako desfasea dela eta; hortaz, informazio-izaera baino ez du, eta ez du inola ere ordua ziurtatzen.

Sar daiteke egoitzetan Departamentuaren ataritik?

Bai, departamentuen atarietatik nahiz gaikako atarietatik sar daiteke egoitzetan; Ministerio baten ataritik hainbat egoitza elektronikotara sartzea ere posible litzateke.

Administrazioaren atarietatik ezingo da zuzenean sartu zerbitzu elektronikoak jasaten dituzten aplikazioetan. Egoitzaren bidez egin beharko da hori.

Ba al du herritarrak Egoitza guztietarako sarbide orokorrik?

Sarbide Orokorra (www.060.es) egoitzaren bidez, EAO-ren eta haren organismoen zerbitzu elektronikoetarako sarbidearen bidez emango da. Beste administrazioetako zerbitzu elektronikoetarako sarbidea ematen bada, dagokion hitzarmena sinatu beharko da.

EAOren egoitza elektronikoen direktorioa Sarbide Orokorraren egoitzan egongo da (https://sede.060.gob.esAtari honen kanpoko orrirako esteka ).

Behartuta nago beti nire datuak ematera?

Ez.

Datuak eman gabe sartuko dira herritarrak Egoitzen hasierako orrialdera; baina, izapide elektronikoetan sartzeko, beti eskatuko da erabiltzailearen autentifikazioa, egoitzaren orrialde nagusiaren bidez, gogokoetatik zerbitzuren batera dagoen esteka zuzen baten bidez edo bilatzaileren batetik.

Sinadura elektronikoko zer sistema erabili ahal izango dituzte herritarrek?

 • Nortasun Agiri Nazionalari erantsitako sinadura elektronikoko sistemak, pertsona fisikoentzat.
 • Sinadura elektronikoko sistema aurreratuak, baita onartutako ziurtagiri elektronikoan oinarritutakoak ere, Administrazio Publikoek onartzen dituztenak.
 • Sinadura elektronikoko beste sistema batzuk, hala nola aurrez erabiltzaile gisa erregistratzean adostutako gakoak erabiltzea, bi aldeek dakiten informazioa ematea edo kriptografikoak ez diren beste sistema batzuk erabiltzea, kasuan-kasuan zehaztutako baldintzetan.

LAECSP 13.2 artikulua

Erabili ahal izango da sinadura elektronikoko beste sistema bat?

11/2007 Legeak, ekainaren 22koak, 13.2. c artikuluan adierazitako sinadura elektronikoko beste sistemak onartzeko, Ministro Agindu bidez onartu beharko da, edo tituluaren jabearen ebazpen bidez erakunde publikoei dagokienez, aurrez Administrazio Elektronikoaren Kontseilu Nagusiaren txostena eginda.

Sistemak Estatuko Administrazio Orokor guztia adierazten badu, Ministroen Kontseiluaren akordioa eskatuko da, Lehendakaritza Ministerioak eta Industria, Turismo eta Komertzio Ministerioak eskatuta; aurrez, Administrazio Elektronikoaren Kontseilu Nagusiak txostena egingo du.

Onartzeko ekintzak identifikazio-sistemaren izena eta deskribapen orokorra hartuko ditu barnean, bai eta haren aplikazioaren ardura izango duen organo edo erakunde publikoa eta funtzionamendu-bermeak ere. Aplikatzekoak diren egoitza elektronikoetan argitaratuko da. Bertan, identifikazio- eta autentifikazio-baliabide horiek zer jardunetan onartzen diren adieraziko da.

1671/2009 ED, 11. artikulua.

Zer inplikazio ditu herritarrentzat sinadura erabiltzeak?

Sinadura elektronikoa erabiltzeak ez du baztertzen agirian edo komunikazio elektronikoan aplikatzen den legediaren arabera beharrezkoak diren identifikazio datuak gehitzeko beharra.

Herritarrek sinadura elektronikoko sistemak erabiltzeak berekin dakar Estatuko Administrazio Orokorreko organoek edo haren mendeko erakunde publikoek emandako datuak erabil ditzaketela, sinadura egiaztatzeko.

1671/2009 ED, 12. artikulua.

Behar daitezke herritarrak administrazioekin bitarteko elektronikoen bidez bakarrik harremanak izatera?

Estatuko Aldizkari Ofizialean eta dagokion organo edo erakunde publikoaren egoitza elektronikoan argitaratu beharko da Estatuko Administrazio Orokorreko organoekin edo haren erakundeekin bitarteko elektronikoen bidez komunikatzeko beharra, eta hala balegokio, bitarteko elektronikoen bidez egin beharreko administrazio-oharrak, bai eta zehaztutako erregistro elektronikoak erabiltzeko beharra ere.

Erregelamenduaren arabera, Administrazio Publikoek haiekin bitarteko elektronikoen bidez bakarrik komunikatzeko beharra ezar dezakete, interesatuak gaitasun ekonomikoak edo teknikoak direla eta, lanbidea dela eta edo ziurtatutako beste arrazoi batzuk direla eta, baliabide teknologiko zehatzak eskuratzea bermatuta duten pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen taldeak badira.

LAECSP 27.6. artikulua

Estatuko Administrazio Orokorreko organoekin edo hari lotutako erakunde publikoekin bitarteko elektronikoen bidez komunikatzeko beharra, 11/2007 Legearen, ekainaren 22koaren, 27.6 artikuluan adierazitako suposizioetan, ministro agindu bidez zehatz daiteke. Dagokionean, behar horrek barnean har ditzake bitarteko elektronikoen bidez egiteko administrazio-oharrak, bai eta adierazitako erregistro elektronikoak ezinbestean erabili beharra.

Behar hori zehaztuko duen arauak zer komunikaziotan aplikatuko den zehaztuko du, bai eta zer bitarteko elektronikori buruz ari den eta zein subjektu dauden behartuta ere. Agindu hori «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argitaratu beharko da, bai eta dagokion organo edo erakunde publikoaren egoitza elektronikoan ere.

Bitarteko elektronikoen bidez komunikatzea ezinbestekoa bada, eta bitarteko horiek erabiltzen ez badira, administrazio-organo eskudunak zuzentzeko eskatuko du, eta jakinaraziko du, eskari horri kasurik egiten ez bazaio, aurkeztutakoak ez duela baliorik edo eraginkortasunik izango.

1671/2009 ED, 32. artikulua.

Ordezka al ditzakete hirugarrengoek herritarrak administrazioaren aurrean?

Administrazio Publikoek pertsona fisikoak edo juridikoak gaitu ditzakete, izaera orokorrarekin edo berariazko izaerarekin, transakzio elektroniko batzuk interesatuen ordez egitera baimentzeko. Gaitasun horrek zehaztu egin beharko du ordezkari izaera hartuko duenak zer baldintza eta betebehar izango dituen, eta ordezkaritzaren baliotasun-presuntzioa zehaztuko du, aplikazio-arautegiak beste ezer ez badu aurreikusten. Administrazio Publikoek edozein unetan eska dezakete ordezkaritza horren akreditazioa.

LAECSP 23. artikulua

Nola identifikatzen dira egoitza elektronikoak?

Egoitzan sinadura elektronikoa erabiltzea da egoitzaren identifikatzeko eta modu seguruan komunikatzeko bermea.

Egoitzaren ziurtagiria egoitzaren identifikazioa bermatzen duen sinadura elektronikoko sistema da; hau da, herritarra benetan administrazioaren webgune batean dagoela eta inork orriak ordezkatu ez dituela ziurtatzen duen sistema. Gainera, konexio seguruak egiten direla bermatzen du, herritarrek egoitzekin trukatutako datuetan ezinbesteko konfidentzialtasuna egon dadin.

Egoitzaren ziurtagiriak ez du balio agirien eta izapideen sinadura elektronikorako. Komunikazio-bide konfidentzialak eta seguruak emateko balio du, bai eta egoitza benetan identifikatzeko ere.

Erabili al ditzake Administrazio Publikoak beste autentifikazio-sistema batzuk jardute automatizatuetan?

Estatuko Administrazio Orokorrak eta hari lotutako erakunde publikoek agiriak egiaztatzeko kode seguruko sistemak erabili ahal izango dituzte, jardute automatizatuetan.

Kode horrek organoa edo erakundea eta, dagokionean, agiria sinatu duen pertsona lotuko ditu. Agiriaren segurtasunaren egiaztapena baino ez da baimenduko, dagokion egoitza elektronikoan sartuz.

1671/2009 ED, 20.1. artikulua.

Izapideak eta agiriak sinatzeko, egoitzaren zigiluaz gain, agiriak egiaztatzeko kode seguruko sistemak ere erabili ahal izango dituzte administrazioek.

Zer bermatu behar du egiaztatzeko kode seguruko sistemak?

Agiri bakoitzarentzat sortutako kodea bakarra dela.

Sortutako agiriarekin eta sinatzailearekin duen lotura.

Halaber, prozedura hori aplikatzea baimentzen duen ebazpenean zehaztutako denboraz agiria egiaztatzeko aukera bermatu behar da.

1671/2009 ED, 20.2. artikulua.

Sistema hori aplikatzeaz arduratzen den Administrazioak doako prozedura zuzen bat izango du interesatuentzat. Jatorrizko agirietarako sarbidea datu pertsonalen babeserako legediak zehaztutako baldintzen eta mugen arabera egingo da, bai eta 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak 37. artikuluan zehaztutako administrazio-informaziorako sarbidearen erregimen orokorrak zehaztutakoaren arabera ere.

Autentifikazioaren ziurtasuna eta agirien segurtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko dira, egiaztapen-sistemaren eskuragarritasun-epea iraungi ondoren, gero agiriak artxibatzeko.

Elkarreragingarritasun elektronikoa hobetzeko eta agiri elektronikoen egiazkotasuna egiaztatzeko, egiaztapen-kode segurua alderatzeko egoitza elektronikoan sartu gabe, hari zigilu elektroniko bidezko sinadura gainjarri ahalko zaio.

1671/2009 ED, 20.4,5,6 artikulua

Ba al dago ziurtagiriak egiaztatzeko plataformarik?

Lehendakaritza Ministerioak Estatuko Administrazio Orokorraren eta hari lotutako erakunde publikoen eremuan onartutako ziurtagirien baliogabetze-egoera egiaztatzeko plataforma bat kudeatuko du. 11/2007 Legean, ekainaren 22koan, 21.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo du hori. Plataforma horri esker, ziurtagirien baliogabetze-egoera eta edukia egiaztatu ahal izango dira, eta doan eta aske emango die zerbitzua Espainiako nahiz Europako administrazio publiko guztiei.

Lehendakaritza Ministerioak VALIDE Atari honen kanpoko orrirako esteka plataforma eskaintzen du. Horren bitartez, zuzen eta doan egiaztatu ahal izango duzu Justizia Ministerioaren Egoitza Elektronikoko ziurtagiriaren baliozkotasuna.

Zer dira izapide elektronikoak / telematikoak?

Telematikoki egin ditzakezun izapideak dira; hots, Internet bidez, bulego batera zuzenean joan gabe.

Praktikan, izapide elektronikoak eta telematikoak kontzeptualki baliokideak dira.

Zer izapide egin ditzaket?

Egin ditzakedan izapide guztiak ikus ditzaket “izapideak” fitxan.

Nola egin dezaket izapide bat?

Izapide batean klik egin besterik ez duzu, eta emandako urratsei jarraitu.

Zer da Cl@ve?

Izapide batzuk egiteko, beharrezkoa da modu elektronikoan identifikatzea (izapidea modu presentzialean eginez gero egingo zenukeen bezala).

 

Cl@ve da Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioak, bateratzera eta zerbitzu publikoetarako herritarren sarbide elektronikoa sinplifikatzera orientatuta, kudeatutako sistema. Bere helburu nagusia da herritarra identifikatu ahal dadila egitea nahi duen izapidearen arabera mekanismo egokienaren bitartez Administrazioaren aurrean eta ahalik eta modu errazenean, hurrengoen artetik: ziurtagiri elektroniko/DNIa-eta, Cl@ve PINA, Cl@ve Permanentea, EBeko herritarrentzako Cl@ve. Mekanismo hauek izapidea egiteko orduan identifikatzea herritarrei baimentzen dute. Bere erabilerarako, mekanismoetako batzuek Cl@ve-etan izena ematea eskatzen dute. Cl@ve-etako Orrialde Ofizialeko informazio gehiago.

Cl@ve-etan nola izena eman?

Erregistratu behar du Cl@ve-etarako PINA Cl@ve eta Cl@ve IRAUNKORREAN soilik, ez da beharrezkoa Ziurtagiri Elektronikoa edo DNI-a badarabil Elektroniko.

Modu desberdinak daude Cl@ve-etan bulego-sare zabalaz gain posiblea den tokian erregistratzeko erregistra zezan presentzialki edo ziurtagiri elektroniko bat lortzea. Bulegorik hurbilena, lekualdatzeak eta behargabeko itxaronaldiak saihestuko dizkiona, aurkitzea gomendatzen diogu. Nolanahi ere, informazio guztia libre dago Cómo ataleko Gakoko Orrialde ofizialean izena eman dezaket.

Cl@ve-ekiko Arazoak?

Beharbada erantzuna Cl@ve-etan egon dadin:

Arazoa ebaztea ez badu lortzen harremanetan jar zaitez Cl@ve-ekin:

 • Telefonoz, 060 telefonora deituz
 • Mezua Cl@ve-etako arreta Gutunontzian utziz

Zer da AutoFirma?

AutoFirma da Ogasuna eta Administrazio Publikoaketako Ministerioaren idazmahai aplikazio bat, era errazeko bere etxeko taldeko egoitzaren izapideko, eta appletak erabiltzeko beharrik gabe egitea sinadura elektronikoa, jada euskarririk ematen ez duten web-nabigatzaileak teknologia honetara erabiltzea baimentzen dion, baimentzen dionetako.

Gaur egun, soilik zehaztutako egoitza elektronikoaren izapideek AutoFirma-erabilera baimentzen dute.

Nola jar dezaket AutoFirma-ik nire taldean?

AutoFirma aplikazioak Windows-erako bertsioak, Linux eta bere orrialde ofizialeko Maca dauzka. AutoFirma deskargatzea.

AutoFirma-etako instalazio prozesua kontsulta dezake hurrengoan: Erabiltzaile-instalazioari buruzko eskuliburua. Behar izango du jarri ahal izateko administratzaile-baimenak edukitzea eta aplikazioa bere taldean egitea.

Nola konfiguratu erroko ziurtagiriak nabigatzailean?

Zure arakatzaileak leku seguru gisa onar dezan egoitza hau, haren ziurtagiri elektronikoaz fidatu behar du. Ziurtagiri hori da ataria identifikatzeko mekanismoa, baita zure nabigatzailearekin duen komunikazioa zifratzen duena ere.

Konfiantza hori abiarazteko eta nabigatzaileak egoitza honen ziurtagiria automatikoki ezagutzeko mekanismoetako bat da FNMT eta FNMT-APE ziurtagirien autoritateen erroko ziurtagiriak instalatzea; haiexek dira, hain zuzen ere, egoitza honen ziurtagiriaren igorleak.

Windows Vista-tik aurrera, beraz, Windows 7-n ere bai, FNMT-RCM erroko ziurtagiriak automatikoki instalatzen dira Internet Explorer nabigatzailean.

Erroko ziurtagiriak Mozilla Firefox nabigatzailean

Erroko ziurtagiriak Mozilla Firefox nabigatzailean konfiguratzeko, urrats hauek jarraituko ditugu:

Lehenik eta behin, FNMT-RCM-ren ziurtagiria deskargatuko dugu: Deskargatu FNMT-RCM-ren ziurtagiria

Ondoko leihoaren antzerako bat irekiko zaigu. Bertan, “Ziurtagiri hau erabili webgunean identifikatzeko”, “Ziurtagiri hau erabili posta erabiltzaileak identifikatzeko” eta “Ziurtagiri hau erabili software garatzaileak identifikatzeko” aukerak hautatu eta “Onartu” sakatuko dugu:

Deskargatu FNMT-RCM-ren ziurtagiria

Urrats horiek errepikatuko ditugu FNMT-APE-ren ziurtagiria instalatzeko, Hemen deskarga dezakezu: Deskargatu FNMT-RCM-ren ziurtagiria

Urrats horiek banan-banan jarraitu badituzu, Mozilla Firefox nabigatzailea behar bezala konfiguratu duzu gure egoitzara sartzeko.

Erroko ziurtagiriak Google Chrome nabigatzailean

Erroko ziurtagiriak Google Chrome nabigatzailean konfiguratzeko, urrats hauek jarraituko ditugu:

Lehenik eta behin, FNMT-RCM-ren ziurtagiria deskargatuko dugu: Deskargatu FNMT-RCM-ren ziurtagiria

fitxategia FNMT-RCM ziurtagiriaren deskarga

Lehenik eta behin, Ziurtagiria leihoa irekiko zaigu, eta Orokorra erlaitzaren barruan, Ziurtagiria instalatu botoia sakatuko dugu:

Deskargatzeko leihoa

Hala, ziurtagiriak inportatzeko laguntzailea abiaraziko da. Laguntzaile horren lehen leihoan Hurrengoa botoia sakatuko dugu:

Ziurtagiriak inportatzeko laguntzailea. 1. leihoa

Irekiko den leihoan, Ziurtagiri guztiak hurrengo Biltegian jarri aukera hautatuko dugu eta Aztertu botoia sakatuko dugu:

Aukeratu denda

Hurrengo leihoan Konfiantzazko erro-ziurtagirien entitateak hautatu eta Onartu sakatu:

Aukeratu biltegia Patronatuaren

Aurreko leihora itzuli eta Hurrengoa sakatuko dugu

Laguntzailearen amaiera leihoa ireki zaigunean, Amaitu botoia sakatuko dugu:

Inportazioaren berrespen mezu bat agertuko zaigu. Bertan Onartu botoia sakatu eta laguntzailea itxiko dugu:

Ziurtagiriak inportatzeko laguntzailea. 4. leihoa

Azkenik, “Ziurtagiria” leihoan Onartu botoia sakatuko dugu:

Ziurtagiriak inportatzeko laguntzailea. 5. leihoa

Urrats horiek errepikatuko ditugu FNMT-APE-ren ziurtagiria instalatzeko. Hemen deskarga dezakezu: Deskargatu FNMT-APE-ren ziurtagiria

Si se ha seguido las indicaciones paso a paso, ya tiene configurado correctamente su navegador Google Chrome para acceder a la sede.

Zergatik ateratzen zait Egoitzaren segurtasunarekin lotutako mezua?

Egoitza Elektronikoko orrietan sartzean baliteke zure arakatzaileak Egoitza horren segurtasun-ziurtagiriarekin lotutako mezu bat erakustea. Sartu zaren orria konfiantzazkoa ez dela adierazten du oharrak, zure arakatzaileak ez dituelako ziurtagirien Ziurtagiri-agintariak ezagutzen.

Zure arakatzaileak egoitza hau konfiantzazkoa dela onartu ahal izateko, hurrengo atalean adierazten diren ekintzak burutu beharko ditu: Zertarako eta nola konfiguratu nabigatzailearen erro-ziurtagiriak?

Jarraian, gure arakatzaile bakoitzak erakusten dituen mezuak azalduko ditugu.

Segurtasun-oharra Mozilla Firefox arakatzailean

Conexión no verificada

Segurtasun-oharra Google Chrome arakatzailean

La conexión no es Privada

Zer da zigilu elektroniko bat?

Herritarrek zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean (LAECSP) adierazitakoaren arabera, zigilu elektronikoak administrazio-jarduera bat baimentzeko sinadura elektronikoaren mekanismoak dira.

Nola eguneratu Javaren plug-in bertsioa?

Burutu nahi duzun izapidea egungo zure bertsioarekin bateragarria ez bada eta Javaren plug-inaren bertsio bat instalatu behar baduzu, ondorengo arrazoietako batengatik izan daiteke:

Zure plug-inaren bertsioa behar baino zaharragoa da

Kasu horretan, izapidean eskatzen den bertsioa edo berriagoa instalatu.

Gehienezko bertsioa adierazten ez bada, Javaren azken bertsioa behera kargatu ahalko duzu hemendik: Java doan deskargatu (azken bertsioa)

Bertsio zehatz bat behar duela adierazten badu, bi gauza gerta daitezke:

 • Java 8 bertsioa baino zaharragoa beharrezkoa bada, Java 7-ren azken bertsioa behera kargatu ahalko duzu hemen: Java 7 doan behera kargatu
 • Haren aurreko bertsio bat eskatzen badu, nahi duzun bertsioa behera kargatu hemendik Java bertsioen historikoa. OHARRA: Aukera hau erabili ahal izateko, erabiltzaileak Oracle-n izena eman behar du. Doan da.

Zure plug-inaren bertsioa eskatzen den gehienezkoaren ondorengoa da

Kasu horretan, lehenik eta behin egungo Javaren bertsioa desinstalatu beharko duzu.

Desinstalatutakoan, plug-inaren baliozko bertsioa behera kargatu eta instalatu beharko duzu. Bi gauza gerta daitezke:

 • Java 8 bertsioa baino zaharragoa beharrezkoa bada, Java 7-ren azken bertsioa behera kargatu ahalko duzu hemen: Java 7 doan behera kargatu
 • Hau baino zaharragoa den bertsiorik eskatzen badu, behar duzun bertsioa behera kargatu dezakezu OHARRA: Aukera hau erabili ahal izateko, erabiltzaileak Oracle-n izena eman behar du. Doan da.

Konfiguratu PDF irakurlea Erregistro elektronikoaren zigilu elektronikoaren erroko ziurtagiria baimentzeko

Erregistro elektronikoak igorritako ziurtagiriak balioztatu eta haien sinadura egiaztatzeko, sinadura-ziurtagiriaren erroko ziurtagiria baimendu behar duzu. Horretarako, PDF irakurlearen konfiantzazko identitateak konfiguratu behar dituzu. Adobe Reader-aplikazioaren kasuan: :

Sinadura-ziurtagiriaren erroko ziurtagiriarekiko konfiantza.

Justizia Ministerioak sinatutako PDF bat lehen aldiz irekitzean, sinadura-ziurtagiriaren erroko ziurtagiria gehitu daiteke konfiantzazko nortasunetara; honela egin daiteke hori:

 • Dokumentua ireki.
 • Sinaduren fitxa aukeratzeko, aukeratu menu nagusian "Ikusi" > "Nabigazio-taulak" > "Sinadurak" edo "Sinadurak" fitxa, dokumentuaren ezkerreko aldean.
 • Aukeratu sinadura (sinaduraren ondoan, ikonoa edo antzeko bat erakutsiko da, sinatzailearen nortasuna ezezaguna dela adierazteko, konfiantzazko nortasunen zerrendan ez delako gehitu eta ziurtagiri nagusietako bat ere ez delako konfiantzazko nortasuna)
 • Sinadura aukeratu ondoren, sakatu saguaren eskuineko botoia eta aukeratu "Erakutsi sinaduraren ezaugarriak...", zabalduko den menuan. "Sinaduraren ezaugarriak" leihoa irekiko da; bertan, hainbat fitxa ikusiko dira. Aukeratu lehendabizikoa ("Laburpena") eta sakatu "Erakutsi ziurtagiria..." botoia
 • Beste leiho bat irekiko da, "Ziurtagirien ikustailea"; ezkerreko taulan ziurtagiri osoaren bidea osatzen duten ziurtagirien zerrenda dago. Aukeratu erroko ziurtagiria (hierarkiako lehena).
 • Aukeratu "Konfiantza" fitxa eta sakatu "Konfiantzazko nortasunak gehitu..." botoia
 • Beste leiho bat irekiko da, "Kontaktuen konfigurazioa inportatu"; bertan, markatu "Erabili ziurtagiri hau konfiantzazko erro gisa" "Konfiantza" atalean
 • Sakatu "Onartu", "Kontaktuen konfigurazioa inportatu" leihoa ixteko, eta berriz "Onartu", "Ziurtagirien ikustailea" leihoan.

Altxatu