Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 10 Juliol 2020 12:29 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Sol·licituds i escrits

Si està accedint a aquest tràmit amb Google Chrome 46 i versions posteriors o Mozilla Firefox 41.0.1 i versions posteriors, necessita tenir instal·lat en el seu equip l'aplicació AutoFirma. Amb AutoFirma podrà completar el tràmit de forma reeixida.

Pot descarregar l'aplicació al següent enllaç: Descarregar AutoFirma La descàrrega inclou el manual d'instal·lació d'Autofirma.

Est és l'accés al Registre Electrònic del Ministeri de Justícia com a integrant de l'Administració General de l'Estat. Per a assumptes relacionats amb l'Administració de Justícia (per exemple, Jutjats, Tribunals, Registres Civils) ha de dirigir-se directament a l'òrgan competent de l'Administració de Justícia.

Presentació al registre electrònic del Ministeri de Justícia
Tramitació telemàtica parcial

En cada Ministeri hi ha un registre electrònic que té les funcions següents:

  • La recepció i tramesa de sol·licituds i escrits relatius als tràmits i procediments que corresponguin d'acord amb la seva norma de creació, dels documents adjunts, i també l'emissió dels rebuts necessaris per confirmar la recepció.
  • La tramesa electrònica d'escrits i sol·licituds a les persones, òrgans o unitats destinatàries.
  • L'anotació dels assentaments d'entrada i sortida corresponents.

La presentació de sol·licituds i escrits al registre electrònic del Ministeri de Justícia es podrà fer durant les vint-i-quatre hores de cada dia de l'any.

Requisits

Se us sol·licitarà que us identifiqueu i signeu digitalment el seu contingut d'acord amb els requisits establerts per a l'accés al registre electrònic.

Procés

El procés és equivalent al lliurament físic de la instància corresponent a l'oficina del registre general del Ministeri. El sistema registrarà el formulari signat digitalment pel sol·licitant en un assentament del registre electrònic.

Justificant

El registre electrònic emetrà automàticament un rebut signat electrònicament que inclourà el contingut següent:

  • Còpia de la sol·licitud o de l'escrit presentat.
  • Data i hora de presentació i número d'entrada de registre.
  • Si escau, enumeració dels documents adjunts.

El número de registre us permet identificar el vostre escrit o sol·licitud davant del Ministeri i fer el seguiment de l'estat del vostre tràmit des de l'enllaç Consulta del meu estat

El registre electrònic podrà rebutjar els documents electrònics que se li presentin, en les circumstàncies següents:

  • Que es tracti de documents dirigits a òrgans o organismes fora de l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
  • Que continguin codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat o la seguretat del sistema.
  • En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no s'emplenin els camps requerits com a obligatoris, o quan continguin incongruències o omissions que n'impedeixin el tractament.
  • Que es tracti de documents que s'hagin de presentar en registres electrònics específics.

En aquests casos, s'informarà el remitent i se li indicaran els motius del rebuig, i, quan sigui possible, els mitjans d'esmena i l'adreça en la qual es pugui presentar.

Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Tramitació telemàtica parcial