Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 21 Setembre 2020 14:24 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Cancel·lació d'antecedents penals

Sollicitud de cancellació d'antecedents penals
Tramitació telemàtica completa

Pot sollicitar la seva Cancellació d'Antecedents Penals per via electrònica completant el formulari al que s'accedeix des d'aquesta pàgina.

Si per alguna causa no fos possible l'expedició del seu certificat per via electrònica aquesta circumstància es posaria en el seu coneixement.

Consulta de l'estat de la seva sol·licitud
Tramitació telemàtica parcial

Ateses les dificultats tècniques i de control que suposa la informació penal reservada, el sol·licitant podrà consultar l'estat de tramitació de l'expedient només sota petició en la qual acrediti la seva identitat.

Els canals disponibles són:

  • A través d'escrit presentat telemàticament al Registre electrònic del Ministeri.
  • A través d'escrit postal, acompanyant còpia compulsada del document amb el qual es va efectuar la sol·licitud.
  • De manera presencial a les oficines d'atenció al ciutadà, prèvia exhibició de l'esmentat document davant del funcionari que l'atengui.

Justificant

Quedarà en poder del sol·licitant una còpia en format imprimible (PDF) de la instància presentada. Aquesta còpia inclou un número de sol·licitud i un número de registre (el "registre d'entrada") que us permet identificar el vostre escrit o la vostra sol·licitud davant del Ministeri.