Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 16 Desembre 2019 12:24 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Cos de Gestió processal i administrativa

NOTA INFORMATIVA SOBRE SOL·LICITUDS DE CERTIFICATS DE NOTES

“Amb motiu de la convocatòria dels processos selectius per a ingrés o accés als cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia, s'informa als aspirants del següent:

El barem de mèrits de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, conforme a la Base Comuna Quarta de l'Ordre JUS/291/2019, de 4 de març, per la qual s'estableixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a l'ingrés o accés als cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia.

Aquest certificat serà emès d'ofici per l'Àrea de Selecció de la Sotsdirecció General de Mitjans Personals al Servei de l'Administració de Justícia per als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

A més, aquest certificat comprendrà únicament les qualificacions dels exercicis de les Ofertes d'Ocupació Pública dels anys 2015 i 2016, conforme a l'assenyalat:

  • En el cas de les convocatòries dels processos d'accés per promoció interna en els Annexos IB de les Ordres JUS/403/2019 i JUS/404/2019, de 21 de març i,
  • En el cas dels processos de torn lliure, conforme al fixat a la Base Comuna Cinquena.3, lletra d, de l'Ordre JUS/291/2019, de 4 de març”.
Seguiment del procés selectiu 2016 (accés lliure)
Tramitació telemàtica completa
Seguiment del procés selectiu 2015 (accés lliure)
Tramitació telemàtica completa
Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (accés lliure)
Tramitació telemàtica completa

Consulta de les notes de cada exercici i obtenció de certificats de les notes.

Baixada de certificats del procés selectiu 2013 (promoció interna)
Tramitació telemàtica completa

Consulta de les notes de cada exercici i obtenció de certificats de les notes.

Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (accés lliure)
Tramitació telemàtica completa

Consulta de les notes de cada exercici i obtenció de certificats de les notes.

Baixada de certificats del procés selectiu 2011 (promoció interna)
Tramitació telemàtica completa

Consulta de les notes de cada exercici i obtenció de certificats de les notes.

Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (accés lliure)
Tramitació telemàtica completa

Consulta de les notes de cada exercici i obtenció de certificats de les notes.

Baixada de certificats del procés selectiu 2010 (promoció interna)
Tramitació telemàtica completa

Consulta de les notes de cada exercici i obtenció de certificats de les notes.

Verificació dels certificats electrònics de notes
Tramitació telemàtica completa

Els organismes, entitats o tercers destinataris de certificats electrònics de notes han de comprovar la seva validesa des de l'apartat 'Verificació dels certificats electrònics de notes' consignant el codi segur de verificació que inclou el document.