Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dijous, 21 Juny 2018 09:58 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificat/Certificació de Naixement

Informació important sobre el Reglament General de Protecció de dades

Sol•licitud de certificació electrònica de naixement (per a un mateix) EMÈS AL MOMENT
Tramitació telemàtica completa

Podeu sol•licitar i obtenir en el moment la vostra pròpia certificació de naixement de manera electrònica emplenant el formulari al qual s'accedeix des d'aquesta pàgina.

La certificació que se sol•licita ha de ser d'un mateix, ja que en la resta de casos cal realitzar certes comprovacions addicionals i no es pot proporcionar en el moment. Per comprovar això, el sol•licitant ha de disposar de certificat digital per identificar-se de manera única.

Important: Només podeu presentar la vostra sol•licitud per aquesta via si la data del fet és posterior al 1950.

A partir de les dades proporcionades es verificarà la disponibilitat per mitjans telemàtics de la informació. Si està disponible, la vostra certificació apareixerà en el moment. En cas de no ser així, el sistema us avisarà que ha estat impossible generar la vostra certificació.

Verificació de certificacions electròniques de naixement
Tramitació telemàtica completa

Els organismes, entitats o tercers destinataris de la certificació electrònica de naixement han de comprovar la seva validesa des de l'apartat Verificació de documents mitjançant el CSV consignant el codi segur de verificació que inclou el document

Sol·licitud de certificat de naixement
Tramitació telemàtica parcial

La petició de certificats als registres civils per via telemàtica és possible respecte de les inscripcions que constin en els registres civils informatitzats que figuren a la llista desplegable, en la qual pròximament seran inclosos els registres civils que es vagin incorporant en aquest procés d'informatització.

El certificat sol·licitat per aquesta via es remetrà preferentment per correu ordinari al domicili que s'especifica a la sol·licitud. No obstant això, la persona interessada podrà recollir-lo presencialment sempre que ho hagués fet constar expressament a la sol·licitud.

A les certificats en les quals la forma de lliurament triada per l'interessat fos presencial, serà el mateix Registre Civil el que indicarà a partir de quina data podeu procedir a la seva recollida.