Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 10 Juliol 2020 12:50 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificat de contractes d'assegurances de cobertura de defunció

El termini d'emissió d'aquests certificats és de 7 dies hàbils des de la seva recepció en cas de sol·licitud per correu postal; aquest termini es redueix a la meitat en el cas de sol·licitud telemàtica. No obstant les sol·licituds telemàtiques s'estan emetent en un termini de 24 a 48 hores.
Sol·licitud de certificat electrònic de contractes d'assegurança de cobertura de mort
Tramitació telemàtica completa

Pot sol·licitar el seu certificat de Contractes d'Assegurances de cobertura de mort per via electrònica completant el formulari al qual s'accedeix des d'aquesta pàgina.

La sol·licitud no podrà presentar-se fins que no hagin passat 15 dies hàbils des de la data de la defunció.

A partir de les dades proporcionades es verificarà la disponibilitat per mitjans telemàtics de la informació sobre la inscripció de la defunció del causant del certificat. Si aquesta informació està disponible en línia, es podrà completar la sol·licitud.

IMPORTANT: Només pot presentar la seva sol·licitud per aquesta via si la data de la mort és posterior al 2 d'abril del 2009 i la defunció no està inscrita en un jutjat de pau. En cas contrari haurà d'acudir a la via presencial o per correu postal, ja que ha d'acompanyar la seva sol·licitud amb el certificat literal de defunció de la persona morta (informi's de la tramitació a l'apartat Informació general sobre el tràmit)

Si amb les dades proporcionades no fos possible recuperar la informació necessària sobre la inscripció de la defunció, el sistema l'avisarà d'aquesta situació mitjançant un missatge a la pantalla perquè verifiqui que les dades introduïdes són correctes i, si és així, perquè ho intenti de nou amb un altre dels grups de recerca.

En el procés, ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa 006 associada a la sol·licitud. El pagament es realitzarà a través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària per a Taxes Administratives. Consulti, a l'apartat Resolgui els seus dubtes, les entitats bancàries adherides a l'esmentada passarel·la de pagament i l'horari de servei.

Se li sol·licitarà que s'identifiqui i signi electrònicament el formulari i les dades de pagament d'acord amb els requisits establerts per al pagament telemàtic i la presentació de la sol·licitud al Registre Electrònic del Ministeri. Recordi que el signant del pagament ha de ser el titular del compte bancari o targeta de crèdit utilitzada.

Consulta de l'estat de la seva sol·licitud i descàrrega del certificat
Tramitació telemàtica completa

Com a justificant de la seva sol·licitud es podrà descarregar un document amb els comprovants del pagament i del registre de la sol·licitud, signat electrònicament pel Ministeri de Justícia.

No oblidi guardar o imprimir aquest justificant. En el mateix s'hi inclou un número de sol·licitud que necessitarà per a la descàrrega del certificat en format electrònic, quan aquest estigui disponible.

El certificat estarà disponible com a norma general a les 24 hores de la seva sol·licitud, no obstant això és necessari preveure que en determinats casos pot ser necessari un període més llarg, en general no superior a 3 dies hàbils. El termini que l'Administració té per a l'esmentada expedició és de 7 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Si per alguna causa no fos possible l'expedició del seu certificat per via electrònica, aquesta circumstància es posaria en el seu coneixement.

Pot consultar la disponibilitat del certificat i descarregar-lo des de l'apartat 'Com van les meves coses?'.

Si ho desitja, al formulari de sol·licitud hi pot indicar una adreça electrònica i rebrà un avís quan el certificat estigui disponible.

L'informem que un cop el certificat estigui llest per a la seva descàrrega, vostè disposarà del termini de 90 dies naturals per realitzar-la. Transcorregut aquest termini, si desitja el certificat, haurà de tornar a sol·licitar.

IMPORTANT: Quan el certificat de Contractes d'Assegurances de cobertura de mort ha de tenir efecte a l'estranger, necessita ser legalitzat. No oblidi informar-se sobre aquest tràmit.

Verificació del certificat
Tramitació telemàtica completa

Els organismes, entitats o tercers destinataris del certificat electrònic d'contractes d'assegurances de cobertura de defunció han de comprovar la seva validesa des de l'apartat 'Verificació de documents mitjançant el CSV' consignant el Codi Segur de Verificació que inclou el document.

Descàrrega del formulari 790

La presentació del formulari 790 és necessària per sol·Licitar el seu certificat de manera presencial o per correu. Per obtenir informació sobre com realitzar la sol·licitud de manera presencial o per correu, consulteu l'apartat Informació general sobre el tràmit.

IMPORTANT: No heu de fotocopiar aquests impresos, ja que contenen un codi numèric que ha de ser únic per a cada sol·licitud.

Accés a consulta de pagament de taxes de l'AEAT
Tramitació telemàtica completa

Podrà COMPROVAR a l'Agència Tributària, en qualsevol moment, la informació referent al pagament de la taxa. És convenient que, en cas de fallada del procediment telemàtic, comprovi que l'esmentat pagament no s'ha realitzat abans de tornar-ho a intentar.