Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 21 Setembre 2020 14:45 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

 
Si utilitzeu DNIe o una altra targeta criptogràfica, introduïu-la ara al lector de targetes Lector de tarjetas
Continua el meu accés al tràmit
Redirigiendo a Clave para verificar su identidad
Clave
Cargando

Certificat d'Antecedents Penals

L'únic certificat vàlid per treballar amb menors a Espanya és el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. Accedeixi al tràmit per Internet

Informació important sobre el Reglament General de Protecció de dades

Sol·licitud de certificat electrònic d'Antecedents Penals
Tramitació telemàtica completa

El certificat d'Antecedents Penals emès a partir de l'1 de març no habilita per treballar habitualment amb menors.

Pot sol·licitar el seu Certificat d'Antecedents Penals per via electrònica completant el formulari al qual s'accedeix des d'aquesta pàgina.

En el procés, ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa 006 associada a la sol·licitud. El pagament es realitzarà a través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària per a Taxes Administratives. Consulti, a l'apartat Resolgui els seus dubtes, les entitats bancàries adherides a l'esmentada passarel·la de pagament i l'horari de servei.

Com a norma general, el seu certificat d'antecedents penals s'emetrà al moment. En els casos en els quals això no sigui posible:

  • Com a justificant de la seva sol·licitud es podrà descarregar un document amb els comprovants del pagament i del registre de la sol·licitud, signat electrònicament pel Ministeri de Justícia. No oblidi guardar o imprimir aquest justificant. En el mateix s'hi inclou un número de sol·licitud que necessitarà per a la descàrrega del certificat en format electrònic, quan aquest estigui disponible.
  • El certificat estarà disponible com a norma general a les 24 hores de la seva sol·licitud, no obstant això és necessari preveure que en determinats casos pot ser necessari un període més llarg, en general no superior a 3 dies hàbils. El termini que l'Administració té per a l'esmentada expedició és de 10 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.
  • Si ho desitja, al formulari de sol·licitud hi pot indicar una adreça electrònica i rebrà un avís quan el certificat estigui disponible.

Si per alguna causa no fos possible l'expedició del seu certificat per via electrònica, aquesta circumstància es posaria en el seu coneixement.

IMPORTANT: Quan el certificat d'antecedents penals ha de tenir efecte a l'estranger, necessita ser legalitzat. Per a això seleccioni l'opció de postil·la en la sol·licitud del seu certificat.

Consulta de l'estat de la seva sol·licitud i descàrrega del certificat electrònic d'Antecedents Penals
Tramitació telemàtica completa

Per als certificats sol·licitats a través de la seu electrónica, pot consultar l'estat de la seva sol·licitud de certificat, i descarregar el certificat si ja ha estat emès, mitjançant el nombre de sol·licitud que s'inclou en el seu justificant de sol·licitud de certificat. Si no disposa del nombre de sol·licitud, pot obtenir-ho i accedir a la consulta d'estat de la sol·licitud mitjançant el servei Mi Carpeta del Punt d'Accés General de l'Administració de l'Estat.

Verificació del certificat electrònic d'Antecedents Penals
Tramitació telemàtica completa

Els organismes, entitats o tercers destinataris del certificat electrònic d'Antecedents Penals han de comprovar la seva validesa des de l'apartat 'Verificació de documents mitjançant el CSV' consignant el Codi Segur de Verificació que inclou el document.

Per a certificats sol·licitats a la seu electrònica conjuntament amb el seu postil·lat: a més de verificar la validesa del certificat, aquest servei permet verificar també la validesa de la postil·la. Per fer-ho n'hi ha prou amb emplenar el mateix formulari de consulta introduint com a valor de CSV el corresponent a la postil·la.

Descàrrega del formulari 790

La presentació del formulari 790 és necessària per sol·Licitar el seu certificat de manera presencial o per correu. Per obtenir informació sobre com realitzar la sol·licitud de manera presencial o per correu, consulteu l'apartat Informació general sobre el tràmit.

IMPORTANT: No heu de fotocopiar aquests impresos, ja que contenen un codi numèric que ha de ser únic per a cada sol·licitud.

Accés a consulta de pagament de taxes de l'AEAT
Tramitació telemàtica completa

Podrà COMPROVAR a l'Agència Tributària, en qualsevol moment, la informació referent al pagament de la taxa. És convenient que, en cas de fallada del procediment telemàtic, comprovi que l'esmentat pagament no s'ha realitzat abans de tornar-ho a intentar.