Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 3 Abril 2020 13:58 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Relació de mitjans electrònics que el ciutadà pot utilitzar per comunicar-se a la Seu electrònica

La seu contindrà informació sobre els diferents canals d'accés als serveis disponibles en el Departament:

 • Accés electrònic, a través d'Internet, segons els principis d'accessibilitat i usabilitat, establerts a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria en cada moment.
 • Atenció presencial, a través de les oficines del Departament, tant de caràctercentral com territorial, conforme a les competències definides en les normes reguladores de l'organització ministerial, sense perjudici de l'accés a través dels registres regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  L'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i el seu Registre General estan ubicats a la següent adreça:

  Calle Bolsa, núm. 8. 28012 Madrid

  Horari d'atenció al públic:

  De dilluns a divendres: De 9'00 a 17'30 hores.

  Dissabtes: De 9'00 a 14'00 hores.

  Del 16 de juny al 15 de setembre:

  De dilluns a divendres: De 8'00 a 15'00 hores.

  Dissabtes: De 9'00 a 14'00 hores

 • Atenció telefònica, a través del servei d'informació departamental publicat a la pròpia seu i als portals del Ministeri.

  Telèfon de contacte: 902 007 214 - 91 837 22 95

 • Qualsevol altre canal d'accés que s'habiliti en el futur