Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Dilluns, 21 Setembre 2020 14:00 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents autenticats mitjançant CSV (Codi Segur de Verificació)

Podeu recuperar el document electrònic amb la vostra signatura original, mitjançant el codi segur de verificació (CSV) que figura a la versió imprimible de l'esmentat document. Utilitzi l'enllaç corresponent segons el tipus de tràmit.

Podeu veure l'Ordre ministerial d'establiment del sistema de codis segurs de verificació en Normativa.