Ir a Contenido

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia

Seu Electrònica del Ministeri de Justícia Accés al portal del Ministeri de Justícia
Divendres, 10 Juliol 2020 12:48 Actualitzar data Hora oficial
Advertència: pot no correspondre a l'hora exacta.
Per tant, té caràcter 'merament informatiu i en cap cas de certificació horària

Menú principal

Sistemas de firma electrónica admitidos

Per poder realitzar els tràmits haureu d'acreditar la vostra identitat i signar electrònicament els escrits presentats.

Per a aquestes finalitats s'admetran els certificats digitals suportats pel Plataforma de validació de signatura @firma.

Si desitja obtenir una llista completa dels prestadors acceptats per aquesta plataforma acudeixi a document de proveïdors de serveis de certificació d'@firma.

La plataforma @firma admet certificats electrònics reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació. Tots els prestadors es troben inscrits en el registre de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'autoritats conforme a l'establert en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.Els certificats electrònics d'usuari han d'estar instal·lats en el navegador o disponibles a través d'un mòdul PKCS#11 instal·lat en el navegador (cas del DNIe).

Més informació sobre la plataforma @firma al Portal de l'Administració electrònica.

Per a la realització de la signatura electrònica pot utilitzar l'aplicació AutoFirma en aquells tràmits que estiguin habilitats. Autofirma utilitza els certificats electrònics ITU-T X.509 v3 que té instal·lats en el repositori de claus i certificats del seu sistema operatiu o navegador web per realitzar la signatura electrònica en el seu equip local. Què és AutoFirma?